Najbardziej dochodowe nowe firmy w 2022r. Jakie firmy uruchomiono 4 maja 2022?

4 maja 2022 działalność rozpoczęło 1450 nowych firm. 207 zaczęło działać na Mazowszu, 165 w województwie śląskim, a 145 w dolnośląskim. Wśród najpopularniejszych branż, które rozpoczęły swój działanie 4 maja to budownictwo (289 firm), informacja i komunikacja (260 firm), a także handel hurtowy i detaliczny, oraz naprawa pojazdów samochodowych (213)

Kody PKD firmy

Budownictwo 289

Informacja i komunikacja 260

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 213

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 169

Pozostała działalność usługowa 150

Przetwórstwo przemysłowe 94

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 64

Transport i gospodarka magazynowa 48

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 48

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  36

Źródło: CEIDG, MGBi