Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników muszą przestrzegać wynikających z tego faktu obowiązków. Jednym z nich jest przekazywanie ubezpieczonym corocznej informacji o pobranych składach. Z tego artykułu dowiesz się, co to jest ZUS IMIR i jakie obowiązki się z nim wiążą.

Co to jest ZUS IMIR

Formularz ZUS IMIR zastąpił w 2019 roku ZUS RMUA. Jest to dokument zawierający informacje na temat pobranych w danym roku przez pracodawcę składek na ubezpieczenia. Wysyła się go wszystkim pracownikom i zleceniobiorcom. A termin na spełnienie tego obowiązku mija 28 lutego. W tym roku z racji tego, że 28 lutego to niedziela, ostatnim dniem na przekazanie ZUS IMIR jest 1 marca.

CZYTAJ TAKŻE: Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2021 roku

KIEDY NIE TRZEBA WYSYŁAĆ ZUS IMIR

Płatnicy składek na mocy ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych powinni co miesiąc informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kwotach przeznaczanych na składki za każdego wskazanego imiennie pracownika. Współpracownikom można ten dokument przekazać w ujęciu rocznym, wykorzystując właśnie opisywany formularz.

Jeżeli należysz do przedsiębiorców, którzy nie przekazywali pracownikom miesięcznej informacji o składkach musisz we wskazanym terminie dostarczyć im dane za poprzedni rok. Z ZUS IMIR adresat powinien dowiedzieć się o wysokości przekazanych w każdym miesiącu składek. Jeżeli wysyłałeś informacje co miesiąc, jesteś zwolniony w obowiązku przekazania podwładnym rocznego podsumowania. O ile pracownik lub zleceniobiorca nie poprosi o wystawienie wspomnianego dokumentu.

CZYTAJ TAKŻE: Ile wynoszą składki ZUS w 2021 roku? To pewne, zapłacisz więcej

Kolejnym powodem zwolnienia jest fakt, że w trakcie roku odprowadzane były tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zatrudnionym emerytom i rencistom także nie przesyłasz ZUS IMIR.

O czym trzeba pamiętać

Formularz możesz przekazać zarówno w wersji elektronicznej jak i tradycyjnej. Ważne, by na dokumencie był podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej.

Jeśli pracownik zgłosi, że na formularzy znajduje się błąd, należy zrobić korektę. Żądanie korekty powinno zostać zgłoszone przy użyciu wniosku o sprostowanie. Na wprowadzenie poprawek masz 3 miesiące.

CZYTAJ TAKŻE: Na czym polega mały ZUS plus? Liczymy, ile dokładnie mogą zaoszczędzić przedsiębiorcy