Covid-19 i niesłuszna kara. To może być przełom w sprawach wielu przedsiębiorców. Sąd we Wrocławiu nie miał wątpliwości, że nałożenie kary pieniężnej na jednego z właścicieli dolnośląskich było BEZPRAWNE. Wymierzono ją za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemicznych obostrzeń.

COVID-19 i niesłuszna kara dla przedsiębiorcy

W Sudetach pod koniec sezonu 2020/2021 warunki narciarskie były całkiem niezłe, a chętnych na pożegnanie zimy nie brakowało Niestety 19 marca 2021 r. rząd wprowadził rozporządzenie ws. ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. Niedługo później Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze wymierzył na jednego z przedsiębiorców związanego z zimowym biznesem dotkliwą karę. Mowa o 15 tysiącach złotych za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia działalności związanej z obsługą stoków narciarskich”.

Odwołanie od kary administracyjnej

Sprawę opisuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a trzeba przyznać, że wydaje się ona niezwykle ciekawa.. Zgodnie z jego relacją, przedsiębiorca nie zgodził się z decyzją organu pierwszej instancji, a także postanowił walczyć o sprawiedliwość. Zgodnie z prawem mógł odwołać się w tym wypadku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Ten podtrzymał wcześniejszą decyzję, a to oznaczało, że dotkliwa kara była już niemal pewna.

Przedsiębiorca nie dał za wygraną. Pozostawała mu skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W sprawę zaangażował się Rzecznik MŚP, a także przedstawił swoją argumentację.  Jak się okazało, ruch był słuszny.

Czy kara za złamanie lockdownu jest zgodna z prawem?

Zdaniem Rzecznika zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzony wyżej wymienionym rozporządzeniem, został wprowadzony bez należytej podstawy prawnej. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, na podstawie której zostało wprowadzone rozporządzenie, umożliwiała wprowadzenie czasowego ograniczenia działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia”. – Rzecznik MŚP.

Jak czytamy dalej w argumentacji rzecznika MŚP, mimo wszystko trudno znaleźć podstawy do wprowadzenia całkowitego zakazu prowadzenia biznesu, a także stosowania kar, za jego złamanie. W tej sytuacji można pokusić się o opinię, że „wydane rozporządzenie przekraczało delegację ustawową”. To oznacza, że nałożenie kary pieniężnej w ocenie rzecznika odbyło się bezpodstawnie, a także bezprawne.

CZYTAJ TAKŻE: Pierwszy rok działalności przetrwają 2 na 3 firmy

Przedsiębiorca vs. lockdown

Wojewódzki Sąd Administracyjny w lipcu 2022 r. zdecydował o uchyleniu niekorzystnej decyzji dla przedsiębiorcy. W ustnym uzasadnieniu sąd podzielił argumentację Rzecznika MŚP. Kluczowa była w tym wypadku interpretacja artykułu 8. Konstytucji RP.

Artykuł 8. Konstytucji RP

  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

W ocenie sądu przepis ten daje sądom kompetencję do analizy zgodności konkretnych przepisów podustawowych z ustawą zasadniczą. „WSA trafnie podkreślił, że prowadzenie działalności gospodarczej stanowi wolność konstytucyjną, a tym samym nałożenie administracyjnej kary pieniężnej na podstawie rozporządzenia wydanego bez stosownego upoważnienia ustawowego narusza przepisy Konstytucji RP” – podsumowuje sprawę Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.