Większość osób, które prowadzą swoje firmy, stoi przed dylematem jakie biuto księgowe wybrać. Dobre biuro księgowe pozwala nie myśleć o wszelkich terminach rozliczeń i o zmieniających się przepisach podatkowych oraz tych związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Co jednak dzieje się w przypadku, gdy biuro księgowe popełni błąd w rozliczeniach?

Odpowiedzialność podatnika za błędy w rozliczeniach

Na wstępie warto zaznaczyć, że fakt korzystania z usług biura księgowego nie zwalnia podatnika z odpowiedzialności za błędy w swoich rozliczeniach. Z pewnością korzystanie z usług biura księgowego ma bardzo wiele zalet. Do podstawowych należy właśnie zminimalizowanie ryzyka pomyłek w rozliczeniach, szczególnie jeżeli skorzysta się z usług profesjonalnego, polecanego biura. Z biurem księgowym podpisuje się również umowę (czasową lub na czas nieokreślony). Profesjonalne biuro powinno mieć wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Więc ewentualne błędy będą regulowane z pieniędzy pochodzących z ubezpieczenia.

To jednak przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność podatkową całym swoim majątkiem. Wynika to z prostego faktu, że wszelka zaległość dotyczy bezpośrednio podatnika, a nie innych osób, dlatego on za nią odpowiada. Dzieje się tak, pomimo iż fakt prowadzenia ksiąg podatkowych przez biuro rachunkowe należy zgłosić.

4 sposoby na zapewnienie ciągłości działania centrów danych

Odpowiedzialność biura księgowego za błędy w rozliczeniach

Jednak biuro rachunkowe nie jest zupełnie zwolnione z odpowiedzialności za powstałe na skutek własnej winy błędy. W umowie powinny znaleźć się stosowne zapisy deklarujące, co dzieje się na wypadek popełnienia błędu. Powinien być w niej zawarty cały zakres obsługi, to znaczy, za jakie elementy dokładnie jest odpowiedzialna księgowa. Bez tego trudno jest potem udowodnić, kto ponosi winę za pomyłki. To zabezpiecza obie strony umowy.

Nie jest jednak tak, że biuro księgowe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za popełnione przez siebie błędy. Księgowa odpowiada zarówno przed Urzędem Skarbowym, jak i przed podatnikiem. Jeżeli dojdzie do rażącego błędu, to przedsiębiorca może żądać odszkodowania za szkody poniesione w wyniki nierzetelnego działania. Podstawą jest art. 471 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczący odpowiedzialności kontraktowej. W praktyce jest jednak tak, że to podatnik musi zapłacić zobowiązania wobec urzędu, a dopiero później dochodzić swoich praw wobec biura rachunkowego.

Odpowiedzialność karna biura rachunkowego za błędy w rozliczeniach

To jeszcze nie koniec odpowiedzialności biura rachunkowego. Odpowiada ono także karnie, na mocy kodeksu karnego, gdzie w artykule 9 § 3 mowa o sprawczej odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność, którą ponoszą podmioty prowadzące sprawy gospodarcze innego podmiotu. Dodatkowo artykuł 303 kodeksu karnego informuje, że kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny, niezgodny z prawdą, np. niszcząc, usuwając, podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to więc również dobre zabezpieczenie dla przedsiębiorców obawiających się nierzetelnego biura rachunkowego. Oczywiście dotyczy to specyficznych sytuacji, w których to księgowa działa celowo na niekorzyść przedsiębiorcy, zazwyczaj w celu zyskania własnych korzyści majątkowych.