Właściciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często myślą, że w ten sposób zabezpieczą się przed odpowiedzialnością za długi. Zazwyczaj tak to działa w przypadku zniesienia odpowiedzialności wspólników za długi firmowe. Jednak są sytuacje, przy których odpowiadają oni za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Kiedy tak się dzieje?

W przypadku spółki z o.o. wspólnicy nie odpowiadają za długi spółki. Tym w dużej mierze różni się ona od spółki jawnej albo spółki partnerskiej. W artykule 151 § 4 kodeksu spółek handlowych wprost zapisano, że ich wspólnicy nie odpowiadają za długi spółki.

Tyle w teorii, jednak w praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy to wspólnicy albo akcjonariusze spółek osobiście przyjmują na siebie odpowiedzialność za zobowiązania firmowe, podpisując na przykład umowę poręczenia.

Kto ponosi odpowiedzialność za długi spółki z o.o.?

Artykuł 299 kodeksu spółek handlowych ma zapis, że istnieją sytuacje, w których to członkowie zarządu spółki odpowiadają za długi solidarnie razem ze spółką. Są ku temu dwie przesłanki. Po pierwsze niemożliwa jest egzekucja długu z majątku spółki, a po drugie – nie zaistniała jedna z przesłanek, która wyłącza odpowiedzialność członka zarządu.

Członek zarządu, chcąc uniknąć osobistej odpowiedzialności za długi, musi udowodnić, że w odpowiednim czasie zgłosił wniosek o upadłość albo brak takiego wniosku nie wynikał z zaniedbania członka zarządu; wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub jeszcze w kilku innych sytuacjach.

Czynnikiem, który decyduje o tym, czy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za długi spółki kapitałowej, jest więc podjęcie odpowiedniego działania we właściwym czasie. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czas właściwy musi być określony zgodnie z przepisem artykułu 298 kodeksu spółek handlowych. Mówi on o ochronie interesów wierzycieli w sytuacji, kiedy wiadome będzie, że dłużnik nie zaspokoi wierzycieli w całości. Właściwy czas nie jest więc wówczas, kiedy spółka jest już bankrutem i nie jest w stanie zaspokoić tych roszczeń. Wówczas sens postępowania upadłościowego się rozmywa. Wierzyciele muszą mieć bowiem ochronę prawną, która strzeże ich interesów.

Jakie działania należy podjąć w przypadku długów spółki z o.o.?

Praktyka wskazuje, że członek zarządu, który wie już o perspektywie niewypłacalności spółki, musi jak najszybciej podjąć działanie, którego celem jest restrukturyzacja lub ogłoszenie upadłości spółki. Nawet jeżeli członkowie zarządu podzielą się obowiązkami, jest to podział umowny i nie zwalnia to ich solidarnie z odpowiedzialności. Dzieje się tak na podstawie artykułu 299 kodeksu spółek handlowych.

W przypadku osób, które dopiero planują założenie spółki z o.o., a także osób, które już mają kłopoty związane z prowadzeniem swojej spółki, wskazany jest kontakt z prawnikiem. Specjalista krok po kroku przeprowadzi członków zarządu przez sposób postępowania w przypadku pojawienia się zadłużenia tak, aby wszystko było zgodne z prawem.

Wiele osób decyduje się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, licząc, że w ten sposób skutecznie chronią się przed ewentualną klapą swojego przedsięwzięcia. Jednak wyraźnie widać, że nie jest tak w każdej sytuacji i czasami członkowie zarządu również solidarnie odpowiadają swoim majątkiem wobec dłużników. Dlatego należy trzymać rękę na pulsie i działać szybko, jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy.