Numizmatyka wielu z nas kojarzy się z historią, i rzeczywiście, w teorii jest to jedna z nauk pomocniczych historii. W wąskim ujęciu skupia się na badaniu monet, natomiast w ujęciu szerokim także na polityce monetarnej, jaka była prowadzona w przeszłości. Numizmatyka może być sposobem na spędzanie wolnego czasu, lecz dla niektórych jest to również doskonała metoda lokowania wolnych środków finansowych.

Czym jest numizmatyka?

Numizmatyka to nauka pomocnicza historii, która zajmuje się badaniem monet i banknotów pod kątem:

  • historycznym,
  • technicznym,
  • estetycznym.

W wąskim ujęciu numizmatyka skupia się wyłącznie na samych wartościach pieniężnych, a więc na ocenie poszczególnych banknotów i monet, także pod względem ich ceny rynkowej. Niemniej jednak w szerokim ujęciu możemy także mówić o badaniu przez numizmatów:

  • polityki monetarnej,
  • obiegu pieniądza,
  • przestępczości monetarnej,
  • polityce emisyjnej,

w kontekście historycznym. Najczęściej hobbyści skupiają się na kolekcjonowaniu monet, mniejsze znaczenie ma dla nich prowadzona w ubiegłych latach czy wiekach polityka pieniężna. Numizmatyka staje się nie tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu, ale również na zarobek. Posiadane monety można bowiem spieniężyć, oddając je do skupu – na przykład za pośrednictwem domu  aukcyjnego https://aukcje.numimarket.pl/skup/. Doświadczeni w tej dziedzinie doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wartościowe mogą być niektóre waluty.

Numizmatyka, a inwestowanie

Osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne mogą być zatrudnione w rożnego typu miejscach, które zajmują się przechowywaniem czy udostępnianiem do wglądu starych monet i bilonów. Mowa tutaj na przykład o muzeach czy domach kultury. Z drugiej strony, zarabiać na numizmatyce można nie tylko podejmując pracę, w tej dziedzinie, lecz również inwestując w monety. Należą one do grupy tak zwanych inwestycji alternatywnych – dochodowych, lecz stosunkowo trudnych produktów, którymi handel wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Inwestorem można zostać przypadkowo, chcąc spieniężyć na rynku wtórnym posiadane w domu monety. Niemniej jednak wiele osób celowo dokonuje zakupu egzemplarzy, które następnie będzie można sprzedać po wyższej cenie, a tym samym osiągnąć zadowalający dochód. Inwestowanie w stare monety odbywa się poprzez dom aukcyjny, który jest odpowiednikiem domu maklerskiego dla inwestycji rzeczowych. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie internetowej https://aukcje.numimarket.pl/. Inwestowanie w numizmaty przeznaczone jest zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów, jednak wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy zarówno z tej dziedziny, jak i ogólnej, w zakresie lokowania wolnych środków pieniężnych.

Numizmatyka dla początkujących

Numizmatyka dla początkujących

Numizmatyka do stosunkowo trudna dziedzina, która wymaga cierpliwości, bystrego oka oraz precyzji. Osoby, które chciałyby zacząć swoją przygodę z numizmatyką, powinny zdobyć podstawową wiedzę w tym zakresie. Nie ma tutaj znaczenia, czy chcemy zajmować się oceną monet i banknotów wyłącznie w celach hobbystycznych, czy też zarobkowych. Warto sięgnąć po literaturę fachową, która pisana jest przez osoby doświadczone w badaniu monet. Pomocne okazują się też artykuły naukowe, jednak pamiętajmy, że często pisane są one specjalistycznym językiem. Bardzo istotne jest ciągłe szlifowanie posiadanych umiejętności, poprzez dokonywanie samodzielnej oceny poszczególnych egzemplarzy monet. Osoby, które chciałyby zacząć w nie inwestować, muszą ponadto pozyskać wiedzę na temat funkcjonowania rynku oraz specyfiki tego rodzaju produktów inwestycyjnych. Wbrew pozorom inwestorzy mogą sporo zarobić, lecz dokonując niewłaściwych wyborów mogą również wiele stracić. Osoby lokujące wolny kapitał w starych monetach mogą także korzystać z pomocy specjalistów, posiadających fachową wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu ograniczają ryzyko inwestycyjne, które nierozerwalnie związane jest z rynkiem każdym produktów – zarówno finansowych, jak i niefinansowych.