Wspieranie państwa w działaniach podejmowanych w związku z trwającą pandemią koronawirusa to nie tylko chwalebny ale i opłacalny ruch. Darowizna na walkę z COVID-19 to dobry sposób na zmniejszenie zobowiązań podatkowych.

Sytuacja w jakiej się wszyscy znaleźliśmy z powodu szalejącego koronawirusa nie jest łatwa. Najbardziej odczuwalne, szczególnie na początku pandemii były braki w placówkach opieki medycznej. Dlatego wiele firm i osób prywatnych przekazywało darowizny czy to pieniężne czy materialne. Ich zadaniem było umożliwienie bezpiecznego funkcjonowania i niesienia pomocy chorym. Ten proceder trwa do dziś. Niejako w podziękowaniu za ofiarność rządzący przygotowali przepisy pozwalające na bardzo korzystne rozliczenie. Ale nie każda darowizna na walkę z COVID-19 pozwala na skorzystanie z ulgi.

Przede wszystkim z preferencji mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

CZYTAJ TAKŻE: Czym jest kwota wolna od podatku i ile wynosi

Dla kogo darowizna na walkę z COVID-19

Przepisy wskazują grupę odbiorców darowizny, której może dotyczyć ulga. Należą do niej:

 • Agencja Rezerw Materiałowych,
 • Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
 • Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 ,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą,
 • ośrodki zapewniające potrzebującym warunki bytowe, między innymi: domy samotnych matek, noclegownie dla bezdomnych, domy pomocy społecznej, inne ośrodki udzielające wsparcia potrzebującym.

Darowizna na walkę z COVID-19. Wysokość odliczenia

Darowizna na walkę z COVID-19 nie jest nowym pomysłem. Dlatego z rozliczeń korzystają już podmioty, które przekazały ją w ubiegłym roku. Wysokość odliczenia uzależniona jest od miesiąca w którym doszło do przekazania towarów lub pieniędzy. Podział wygląda następująco:

 • do końca kwietnia 2020 roku – 200% wartości darowizny,
 • maj 2020 – 150% wartości darowizny,
 • czerwiec – wrzesień 2020 – kwota równa z wartością darowizny,
 • październik – grudzień 2020 – 200% wartości darowizny,
 • styczeń – marzec 2021 – 150% wartości darowizny,
 • kwiecień – koniec miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii – kwota równa z wartością darowizny.

Jak informuje rządowy serwis podatki.gov.pl, gdy darowiznę stanowią towary objęte podatkiem VAT, wysokość darowizny wyliczana będzie poprzez zsumowanie wartości produktów i kwoty VAT „w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny”.

CZYTAJ TAKŻE: Kontrole podatników. Z roku na rok ich liczba spada

Przepisy wymieniają także przypadki, w których odliczenie nie będzie możliwe. Jednym z nich jest zwrot darowizny przez obdarowanego. Pozostałe przyczyny wynikają z wcześniejszych ruchów podatnika. I tak odliczeniu nie podlegają darowizny: odliczone od dochodu, zaliczone już do kosztów uzyskania przychodów, odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

CZYTAJ TAKŻE: Ryczałt 2021 – nowe zasady. Tabela limitów i stawek. Dla kogo ryczałt?

Jak skorzystać z ulgi na walkę z COVID-19

Jeśli spełniasz wszystkie wyżej wymienione warunki i nie doszło do zwrotu darowizny lub jej wcześniejszego rozliczenia jesteś na dobrej drodze do skorzystania z ulgi. By do tego doszło musisz przedstawić dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny np. wyciąg z banku wraz z informacjami na temat darczyńcy i obdarowanego. A następnie prawidłowo wypełnić roczne zeznanie podatkowe.