Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Zdrowia, odpowiadając na interpelację Krzysztofa Śmiszka. Poseł Lewicy pytał, czy nie przydałyby się ogólne wytyczne na podstawie których byłaby przeprowadzana dodatkowa dezynfekcja koszyków sklepowych. By w ten sposób zmniejszyć zagrożenie zakażeniem COVID-19.

Nierówna walka z koronawirusem

Reagując na niepokojące dane, co do rosnącej liczy chorych, poseł Śmiszek zainteresował się czystością koszyków i wózków sklepowych. Jak zauważył, to potencjalne siedlisko: bakterii i wirusów, z którego w krótkim czasie korzysta wiele osób. Nie każdy klient, mimo ogólnych zaleceń dezynfekuje ręce po wejściu do sklepu. Utrzymanie wózków w czystości, w zgodzie z jednolitymi wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia lub sanepid z pewnością zwiększyłoby bezpieczeństwo osób odwiedzających placówki handlowe.

CZYTAJ TAKŻE: Wtorek nowym zakupowym dniem. Pandemia pozmieniała sklepowe przyzwyczajenia

Zdaniem posła, dodatkowa dezynfekcja koszyków sklepowych i wózków powinna zostać zapisana obok wytycznych dotyczących ilości klientów na daną powierzchnię. Składający interpelację pytał również, czy w tej chwili są przeprowadzane kontrole czystości koszyków i wózków sklepowych.

Dodatkowa dezynfekcja koszyków sklepowych nie leży w planach ministerstwa

Na interpelację odpowiedział w imieniu Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska. Z pisma wynika, że MZ nie planuje w najbliższym czasie wprowadzania żadnych zaleceń, ani wytycznych we wspomnianym zakresie. Zdaniem sekretarza stanu, obecne czyli takie same jak poza pandemią zasady przeprowadzania kontroli czystości przez pracowników sanepidu są wystarczające. Ponadto mężczyzna uznał, że zasady higieny są wewnętrzną sprawą każdego zakładu lub sklepu. Indywidualnie należy też oceniać poziom zagrożenia. Wpływają na nie: powierzchnia, rodzaj asortymentu, sposób sprzedaży oraz natężenie kontaktu z pracownikami.

„Z uwagi na to, że obowiązujące przepisy prawa żywnościowego nie nakładają na przedsiębiorców szczegółowych wymagań dotyczących sposobu prowadzenia w zakładzie kontroli wewnętrznej. Sposób prowadzenia tej kontroli powinien być określony przez przedsiębiorcę w procedurze, dostosowanej do wielkości i profilu działalności zakładu. Natomiast zapisy zawarte w procedurze kontroli wewnętrznej powinny określać sposób wykonywania poszczególnych czynności w zakładzie. W tym związanych z czyszczeniem i dezynfekcją wózków i koszy sklepowych, w celu zapewnienia wymagań higienicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania przez konsumentów” – czytamy w odpowiedzi.

CZYTAJ TAKŻE: Zamykanie sklepów zwiększa zagrożenie zarażeniem COVID-19 – ostrzegają handlowcy

Waldemar Kraksa przypomniał, że już rok temu w zaleceniach z marca 2020 roku, GIS zobowiązał właścicieli placówek handlowych do utrzymywania w czystości przestrzeni i powierzchni dotykowych, z którymi kontakt ma dużo osób.

CZYTAJ TAKŻE: Zakaz handlu w niedzielę. Alkohol ukróci obejście przepisów?

Wynika z tego jednoznacznie, że na razie przepisów i zaleceń dotyczących dezynfekcji koszyków i wózków sklepowych nie będzie.