Ostatnie zmiany w prawie sprawiły, że dla wielu podatników nie jest jasne, czy e-Czynny Żal jeszcze jest skuteczny. Wszystko przez określenie „na piśmie”, jakie znalazło się w zmodyfikowanym przepisie w Kodeksie karnym skarbowym. Mamy oficjalną interpretację nowych przepisów!

Czy można składać e-Czynny Żal?

Czy e-Czynny Żal jeszcze istnieje? – pytają podatnicy, którzy wczytali się w ostatnie zmiany w przepisach. Rzeczywiście, od 5 października 2021 roku, nieco inaczej brzmi artykuł 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego. Odnosi się on do czynnego żalu (Zobacz Dz. U. z 2021 r. poz. 408, ze zm.) Brzmi on następująco „Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”. Dla osób śledzących zmiany w przepisach sprawa stała się jasna: e-Czynny Żal już nie działa.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że określenie „na piśmie” rodzi konkretne skojarzenia. Bez jasnej i oficjalnej wykładni, wątpliwości wokół możliwości złożenia elektronicznego czynnego żalu wydają się uzasadnione. 

CZYTAJ TAKŻE: Czynny żal. Jak go napisać. Wzór czynnego żalu

Czy e-Czynny Żal nadal skuteczny?

W tym kontekście nieco zaskakujące wydaje się tłumaczenie, jakie 13 października 2021 r. zamieściło na swoich stronach Ministerstwo Finansów, które zajmuje się m.in. działaniem Krajowej Administracji Skarbowej. Sprowadza się ono do dwóch zdań: Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 r. pozostaje skuteczne. Wolą ustawodawcy było, aby określenie „na piśmie” dotyczyło zarówno fo rmy papierowej, jak i elektronicznej”. 

Czynny Żal przez internet – oficjalna interpretacja przepisów 

Te dwa zadania opublikowane przez resort finansów wyjaśniają sprawę. Choć nad fortunnością sformułowania nowego brzemienia przepisu można dyskutować, wszystko jest nareszcie jasne – e-Czynny Żal nie został pogrzebany wraz z nowelizacją KKS.

Ministerstwo przekonuje, że zmiany w cytowanym przed chwilą artykule, zostały dokonane na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych. „Zmiana ma wyłącznie charakter dostosowawczy, bez jakichkolwiek modyfikacji treści merytorycznej” – czytamy na stronie MF. „Z uzasadnienia do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych jednoznacznie wynika, że zmiana w zakresie stosownej w przepisach prawa terminologii – polegająca m.in. na zamianie wyrazu „pisemnie” na wyrażenie >>na piśmie<< – miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną” – sprecyzowano.

Jak złożyć elektroniczny Czynny Żal?

Od 5 października 2021 złożenie czynnego żalu jest więc skuteczne. Można to zrobić poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP oraz e-Urząd Skarbowy. 

Warto pamiętać, że jedynie pisma „na papierze” trzeba własnoręcznie podpisać. W przypadku pism utrwalonych w formie elektronicznej, konieczne jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego.