Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to opcja oszczędzania pieniędzy, do wykorzystania jesienią życia. Z analiz wynika, że świadczenia z ZUS będą bardzo niskie. Pomysłem godnym rozważenia jest emerytura z IKZE.

Co to jest IKZE

IKZE to dodatkowy obok IKE – Indywidualnego Konta Emerytalnego, element systemu emerytalnego. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Społecznego jest dobrowolnym rozwiązaniem, dzięki któremu zainteresowani mogą poprawić stan konta, z którego skorzystają po zakończeniu pracy zawodowej. Wpłat na konto dokonuje przyszły beneficjent. Sam. Jak sama nazwa wskazuje konto jest indywidualne, czyli prowadzone osobno dla każdego zainteresowanego. Nie ma możliwości odkładania kapitału wspólnie z małżonkiem. Nawet jeśli partnerów łączy małżeński ustrój wspólności majątkowej. Poza tym obostrzeniem, otwarcie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest dopuszczalne bez względu na korzystanie z IKE czy uczestnictwo w innym programie emerytalnym.

CZYTAJ TAKŻE: Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

Ulga podatkowa dla właścicieli IKZE

Argumentem za oszczędzaniem pieniędzy w ten sposób będzie z pewnością informacja o preferencji podatkowej. Na mocy której wpłaty na IKZE są odliczane od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ale nie dla wszystkich podatników, poza tym rozliczającymi się z wykorzystaniem karty podatkowej.

CZYTAJ TAKŻE: PPK nie dla przedsiębiorcy. Dlaczego?

Co więcej ulga podatkowa będzie przysługiwała także w okresie wypłaty środków, czyli po okresu budowania kapitału. Wypłaty dla oszczędzających, a także dla uprawnionych do pieniędzy w razie śmierci założyciela konta, będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%.

Jaka jest maksymalna wpłata na IKZE

Wprowadzone ulgi skutecznie zachęcają do dokonywania wysokich wpłat. Dlatego ustawodawca wprowadził limity. Zgodnie z którymi w skali roku wysokość wpłat na IKZE nie może przekroczyć 1,2-tności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (6 310,80 zł). Osoby prowadzące jednoosobowe działalności mają nieco wyższy limit. Wynosi on 1,8-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co odpowiada kwocie 9 466,20 zł.

CZYTAJ TAKŻE: Jaka emerytura dla przedsiębiorcy

Kto może otworzyć IKZE

Co do zasady, każda osoba zainteresowana, która ukończyła 16 lat. Przy najmłodszych uprawnionych przelewy mogą być realizowane tylko w tym roku, kiedy osiągnęła dochód z pracy, świadczonej w ramach umowy o pracę. Przekazywana kwota nie może przekroczyć wskazanych dochodów.

CZYTAJ TAKŻE: Faktura za wpis do rejestru przedsiębiorców to oszustwo. Nie daj się nabrać

Emerytura z IKZE. Kto jej nie dostanie

Na świadczenie finansowane ze środków uzbieranych na IKZE z pewnością nie mają co liczyć osoby, które z tej formy oszczędzania nie korzystają. Jak pisaliśmy jest to dobrowolna opcja. Więc, by do niej przystąpić trzeba tego chcieć i zamienić chęć w czyn.