Skoro faktura to podstawowy dokument podatkowy potwierdzający transakcję pomiędzy wymienionymi stronami, to czym jest faktura uproszczona?

Czym różni się faktura uproszczona od faktury zwykłej

Przepisy jasno i precyzyjnie wskazują, obowiązki przedsiębiorców wystawiających i otrzymujących konkretną fakturę, także gdy jest to faktura uproszczona.

Ministerstwo Finansów od dawna wprowadza przepisy, których zadaniem jest uszczelnienie i uproszczenie systemu podatkowego, tak aby wszystkie zasady były zrozumiałe dla podatników. A kontrole przeprowadzane przez fiskusa przebiegały sprawnie i bez niepotrzebnych uciążliwości dla weryfikowanego podmiotu.

CZYTAJ TAKŻE: Jak wystawić fakturę?

Każda faktura VAT pełni podwójną rolę. Jest więc zarazem dowodem księgowym i pozwala na odliczenie podatku VAT. Jej niezbędne elementy zostały wymienione w następujących aktach prawnych: ustawie o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.

Faktura uproszczona to szczególny rodzaj opisywanego dokumentu. Jeśli zostaną spełnione przewidziane w przepisach przypadki, można wystawić dokumenty zawierający mniejszą ilość danych.

CZYTAJ TAKŻE: Pieczątka firmowa. Nie musisz jej mieć. Czy na pewno?

Jakich danych nie musi być na fakturze uproszczonej

W sytuacjach, gdy prawo zezwala na wystawienie faktury uproszczonej można zrezygnować z następujących danych:

 • personaliów nabywcy lub nazwy firmy
 • adresu nabywcy
 • danych ilościowych towaru lub zakresu świadczonej usługi
 • ceny jednostkowej
 • wartości sprzedaży netto
 • stawki podatku
 • sumy netto uwzględniającej poszczególne stawki podatku
 • kwoty podatku od sumy wartości netto.

CZYTAJ TAKŻE: Musisz wiedzieć, jak nazwać towar lub usługę na fakturze

Jakie dane trzeba podać

Faktura uproszczona, tak jak sama nazwa wskazuje to prostsza wersja faktury. Jak już pokazaliśmy uproszczenie polega na pominięciu niektórych danych.

CZYTAJ TAKŻE: Zawieszenie działalności gospodarczej

Te które wymieniamy poniżej są elementami obowiązkowymi. Pominięcie którejś z poniższych informacji będzie skutkowało koniecznością wystawienia korekty.

Niezbędne dane na fakturze uproszczonej:

 • data wystawienia
 • numer dokumentu
 • numer identyfikujący podatnika
 • numer identyfikujący nabywcy
 • określenie przedmiotu faktury towaru lub usługi
 • data dostarczenia towaru lub wykonania usługi
 • informacja na temat rabatów
 • kwota na którą opiewa faktura.

Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną

Zanim jednak przejdziesz do wystawienia faktury uproszczonej, musisz sprawdzić czy jest to możliwe.

Faktura uproszczona może wystąpić gdy zostaną spełnione dwa warunki. Pierwszym jest ograniczenie kwotowe. Kwota jakiej dotyczy faktura nie może przekroczyć 450 zł lub 100 euro. W zależności od używanej waluty. Po drugie na fakturze muszą widnieć informacje pozwalające na obliczenie kwoty podatku dla przedstawionych na niej stawek.

CZYTAJ TAKŻE: Koszty zatrudnienia pracownika. Jak liczyć?

Co ważne, przepisy zakazują wystawiania faktur uproszczonych w przypadku: sprzedaży wysyłkowej, faktur bez numeru NIP nabywcy, sprzedaży towarów i świadczenia usług poza granicami RP.