Już w lutym twój przelew za ubezpieczenie zdrowotne i społeczne będzie wyższy. Sprawdź o ile dokładnie wzrosły składki ZUS w 2021 roku.

Przedsiębiorcy mają comiesięczny obowiązek uiszczania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno za siebie, jak i za zatrudnianych pracowników. To ile należy płacić nie jest wielkością stałą, jedyny pewnik to to, że składki ZUS w 2021 roku wzrosną. Zakres obligatoryjnych płatności uzależniony jest od formy zatrudnienia. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne trzeba płacić zawsze i za każdego, różnice dotyczą daniny na ubezpieczenie społeczne.

CZYTAJ TAKŻE: Składki ZUS. Czy można nie płacić ZUS?

Za każdą osobę zatrudnianą w oparciu o umowę o pracę opłacasz obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, tak jak osoby, wykonujące zadania w ramach umowy zlecenia mogą zadecydować czy chcą być objęte ubezpieczeniami: chorobowym. Jest to dobrowolna opcja.

To ile wynoszą składki ZUS w 2021 roku zależy od danych GUS

Podstawą do ustalenia dolnej wysokości stawek ubezpieczeniowych jest informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat przeciętnego średniego wynagrodzenia włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Wskaźnik ten w 2020 roku wyniósł 5656,51 zł, a do wyliczeń należy wykorzystać 75% tej kwoty.

75% x 5656,51 zł = 4242,38 zł

9% z otrzymanej sumy będzie odpowiadało comiesięcznemu wymiarowi składek do ZUS za ubezpieczenie zdrowotne za rok 2021.

CZYTAJ TAKŻE: Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2021 roku

4242,38 zł x 9% = 381,81 zł

Składka za ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku to 381,81 zł

Składki ZUS jaki to koszt

Tak jak wspomnieliśmy na początku, ostateczny wymiar składek do ZUS uzależniony jest od formy zatrudnienia osoby, której płatności dotyczą. Jeśli przedsiębiorca czy zleceniobiorca nie chcą opłacać składki chorobowej, comiesięczna płatność będzie nieco mniejsza. Na wysokość kwoty wpływa też fakt korzystania bądź nie z preferencji.

CZYTAJ TAKŻE: Biała lista podatników VAT – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Przedsiębiorcy, którzy zaczynają działalność zgodnie z ulgą na start, przez pół roku opłacają tylko składkę zdrowotną. Przez kolejne 2 lata przysługuje im zniżka, pozwalająca płacić jedynie 647,59 zł (627,01 bez ubezpieczenia chorobowego). Potem wchodzą już stawki pełnowymiarowe, czyli 1457,49 zł (1380,18 bez składki chorobowej). Dlatego ostateczną wysokość składki ZUS w 2021 roku musisz sprawdzić indywidualnie.