Wysokość świadczenia z ZUS zależy od samego zainteresowanego, to w końcu on decyduje w jakiej wysokości składki opłaca. Odpowiedzenie na pytanie jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca jest trudne, ale podpowiemy co zrobić, by wypłacana kwota była wyższa.

Od czego uzależniona jest emerytura dla przedsiębiorcy

Tak jak w przypadku każdej pracującej osoby, wysokość emerytury zależy od wysokości uiszczanych składek. Niestety te w przypadku przedsiębiorców wysokie nie są. Im comiesięczne opłaty na składki emerytalne i rentowe są niższe, tym późniejsze świadczenie będzie niższe. Przejście z etatu na własną działalność pozwala samodzielnie ustalać wysokość składek, ale to co na początku cieszy, bo więcej pieniędzy zostaje w kieszeni, po otrzymaniu pierwszego przelewu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przestaje. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność kwota comiesięcznego obciążenia nie jest uzależniona od wysokości zarobków.

CZYTAJ TAKŻE: Zatrudnienie emeryta. Czy to się opłaca

Przepisy ustalają najniższy poziom. Przedsiębiorcy oczywiście mogą go podnieść, ale robi to tylko znikomy procent. Zgodnie z prawem podstawa do wyliczenia składki emerytalnej nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Rekord ten w 2021 roku wynosi 5 259 zł. Także stawką bazową do wyliczenia składki będzie 3 155,40  zł. A 19% z tego to 615,93 zł. Osoby korzystające z ulg np. ulgi na start lub małego ZUSu płacą jeszcze mniej albo wcale. Nie jest to kwota gwarantująca satysfakcjonujące świadczenie emerytalne. Sposoby na zabezpieczenie sobie odpowiedniego świadczenia w przyszłości są dwa: odkładanie na emeryturę prywatną albo podwyższenie

CZYTAJ TAKŻE: Pomysł na biznes. Czy warto inwestować w srebrną gospodarkę?

Jak zwiększyć składkę emerytalną

Podniesienie wymiaru comiesięcznej opłaty z tytułu ubezpieczenia emerytalnego odbywa się poprzez deklarację zainteresowanego. Przepisy nie pozwalają, by wysokość składek nie przekroczyła 30-krotności prognozowanego średniego wynagrodzenia. Ponadto trzeba pamiętać o dwóch kwestiach. Pierwsza jest taka, że składka emerytalna jest częścią składki na ubezpieczenia społeczne. Jej zwiększenie spowoduje automatyczny wzrost sum wszystkich części składowych tzn. składki: rentowej, wypadkowej i chorobowej) i Funduszu Pracy, gdyż opłacany jest na podstawie tego samego wymiaru. Po drugie, przez czas opłacania wyższej składki trzeba co miesiąc dostarczać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji ZUS DRA.

Prywatna emerytura dla przedsiębiorcy

Innym rozwiązaniem jest opłacanie składek na poziomie minimalnym i samodzielne oszczędzanie pieniędzy „na starość”. By z niego skorzystać nie trzeba mieć statusu przedsiębiorcy. Prywatna emerytura to tworzony przez lata fundusz, który wykorzystasz po zakończeniu pracy zarobkowej. Na rynku dostępnych jest wiele opcji.

CZYTAJ TAKŻE: Ile wynoszą składki ZUS w 2021 roku? To pewne, zapłacisz więcej