Każdy pracodawca ma obowiązek wystawienia kończącemu współpracę pracownikowi dokument potwierdzający przebieg zatrudnienia. Kara za niewystawienie świadectwa pracy może wynieść nawet 30 tys. zł. Lepiej więc pilnować terminów.

Kara za niewystawienie świadectwa pracy to nawet 30 tys. zł

Bez względu na powody zakończenia współpracy oraz jej przebieg, jako pracodawca masz obowiązek przekazania odchodzącemu pracownikowi świadectwa pracy. Co więcej, musisz to zrobić w odpowiednim terminie. W przeciwnym razie narazisz się na ogromną karę. Państwowa Inspekcja Pracy w chwili stwierdzenia nieprawidłowości dysponuje wachlarzem sankcji finansowych. Jego rozpiętość zaczyna się od 1 tys. zł a kończy na 30 tys. zł. Co gorsza, kara grozi przedsiębiorcom którzy spóźnią się nawet 1 dzień.

CZYTAJ TAKŻE: Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2021 roku

Kiedy trzeba wydać świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument, który muszą otrzymać osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Należy go wystawić w chwili zakończenia relacji zawodowej z danym pracownikiem. W praktyce jest to ostatni dzień stosunku pracy. Wydanie dokumentu to obligatoryjny obowiązek pracodawcy. Nie ma od niego wyjątku. Nie można zabezpieczyć nim zwrotu służbowego sprzętu. Dokładny termin ustania stosunku pracy uzależniony jest od rodzaju umowy i sposobu jej rozwiązania. Jeśli pracownik o to zawnioskuje dokument może mieć formę elektroniczną.

CZYTAJ TAKŻE: Jak przygotować telefon służbowy dla pracownika?

Dopuszczalne opóźnienia w wydaniu świadectwa pracy

Jedynym wyjątkiem od obowiązku wystawienia świadectwa pracy jest sytuacja, gdy w ciągu kolejnych 7 dni po wygaśnięciu dotychczasowej umowy o pracę, podpisujesz z tym samym pracownikiem kolejną. O ile pracownik nie wnioskował o dokument.

Pamiętać należy, że świadectwo pracy musi być podpisane przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Jeśli osoby takiej nie będzie w chwili złożenia wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Opóźnienie pracodawcy będzie uzasadnione.

CZYTAJ TAKŻE: Co to jest ZUS IMIR i do kiedy trzeba go wysłać

Jak przekazać świadectwo pracy

Przepisy dopuszczają kilka możliwości. Możesz przekazać dokument osobiście, przesłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej lub przekazać upoważnionej osobie. Świadectwo pracy nie musi być odbierane osobiście. To na pracodawcy ciążą ewentualne koszty doręczenia.