Niskie temperatury czy trudne warunki pogodowe to problemy, z którymi najczęściej spotykają się pracownicy w miesiącach od grudnia do marca. Wyjątkowe sytuacje wymagają szczególnej troski ze strony szefa. Dowiedz się jakie są dodatkowe obowiązki pracodawcy zimą.

BHP obowiązuje cały rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy, to nie tylko temat obowiązkowego szkolenia dla pracowników. To przede wszystkim zbiór zasad i przepisów, które mają zapewnić pracownikom komfortowe warunki wykonywania zawodowych obowiązków. Miesiące zimowe charakteryzują się niskimi temperaturami i wyjątkowo trudnymi okolicznościami dla osób pracujących na zewnątrz. Pracownikom biurowym z kolei dokuczać będzie ograniczona ilość naturalnego światła. Przepisy wskazują minimum, które pracodawca musi zapewnić. Warto pamiętać, że wymienione w tekście przykłady są dodatkiem do podstawowych powinności. Uzupełniają przepisy BHP, a nie je zastępują.

CZYTAJ TAKŻE: BHP na home office. Kto i jak za nie odpowiada?

Dodatkowe obowiązki pracodawcy zimą

Przede wszystkim pracownicy muszą mieć odpowiednią temperaturę w miejscu pracy. Dolna dopuszczalna przepisami granica to 14°C . Z zastrzeżeniem, że musi ona być dopasowana do wykonywanej formy pracy. Dlatego w biurze nie powinno być mniej niż 18°C. Podobne warunki powinny mieć zapewnione osoby wykonujące lekką pracę fizyczną.

CZYTAJ TAKŻE: 10 niedrogich benefitów dla pracowników

Kolejną kwestią są darmowe posiłki i napoje. Powinny być dostępne dla osób pracujących w warunkach szczególnie uciążliwych np. na zewnątrz. Zadaniem cateringu jest regeneracja i profilaktyka. Ciepły posiłek zimą, a latem chłodne napoje to zazwyczaj rozwiązanie jak wybierają pracodawcy. Ale pamiętaj, że wszystko musi być dopasowane do aktualnych potrzeb i warunków. Gorące posiłki i napoje należy serwować gdy temperatura spada poniżej 10 °C.

Przekroczenie wskazanej granicy temperatury rodzi kolejne obowiązki: wyposażenia pracownika w odzież ochronną oraz zapewnienia mu miejsca do ogrzania się, odpoczynku i zjedzenia w spokoju.

CZYTAJ TAKŻE: Kwarantanna to nie urlop. Jeśli są chęci można pracować

Gdy duże opady śniegu spowodują konieczność odśnieżania dachów, pamiętaj że jest to szczególny rodzaj pracy, wymagający szczególnych uprawnień. Pracownik wysłany do odśnieżania dachu musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokościach. Powinien także przejść instruktaż stanowiskowy.

Co grozi za niespełnienie obowiązków BHP

Jeśli zostaną stwierdzone naruszenia, firma może zostać obciążona wysoką karą. Nawet do 30 tys. zł. Ale zanim do tego dojdzie, pracownik może odmówić wykonywania poleceń służbowych tłumacząc się uzasadnioną obawą o zdrowie i życie.

Oczywiście, pracodawcy mogą wyjść poza wskazane w tekście punkty i jeszcze bardziej rozszerzyć katalog. Nie mogą go tylko ograniczyć.