magazyn-firma
Z tego artykułu dowiesz się:

Kodeks pracy jest jednoznaczny. Są sytuacje, w których w grę wchodzi kara pieniężna dla pracownika. I choć jej zakres nie jest jakoś szczególnie szeroki, a jej wymiar nie będzie raczej spektakularny, prawo daje nam jasne wytyczne kiedy można ją zastosować.

Nałożenie kary pieniężnej na pracownika

Po tę formę dyscyplinującą pracownika polscy pracodawcy nie sięgają zbyt często. Trudno się temu dziwić. Kary finansowe wywołują sporo emocji i są dość silną odpowiedzią na niepożądane zachowania. Czasem jednak nagana czy upomnienie to za mało, szczególnie jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że pracownik nie wyciągnie wniosków ze swojego zachowania.

Inna sprawa… w karaniu wielu pracodawców woli sięgnąć po bardziej radykalne metody. Np. zwolnienie pracownika, który w przerwie kawowej sięgał po „piersiówkę”, wydaje się bardziej adekwatne, niż kara finansowa, po której kierownik zmiany może być nazwany np. złodziejem, a o pracodawcy rozniesie się zła fama jako o tym, który ścina pensję i zabiera ciężko zarobione pieniądze, pomijając fakt, za co kara faktycznie została nałożona. Taka mentalność. Ukaranych.

Za co kara finansowa na pracownika?

Kwestie kar finansowych dla pracownika precyzuje artykuł 108 kodeksu pracy w paragrafach 2, 3 i 4. Zgodnie z prawem, pracownik może być ukarany finansowo za:

- złamanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych

- opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia

- stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w godzinach i miejscu pracy.

I to wszystko. To oznacza, że właściwie mamy trzy kategorie występków, za których legalnie możemy ukarać pracownika. W każdym innym przypadku trzeba sięgnąć po... inne rozwiązania.

Jak udzielać kary pieniężnej?

Powiedzmy to od razu. Tu nie ma dowolności. W przypadku, w którym pracownik popełnił jedno wykroczenie, podobnie jak w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, wymiar kary pieniężnej nie może przekraczać dniówki pracownika. Tu jednak jedno zastrzeżenie. „Dniówka”, o której mówimy, musi być wyliczona podobnie jak w przypadku urlopowego ekwiwalentu, czyli co do zasady pewnie będzie nieco wyższa niż standardowa wycena dnia pracy.

Po drugie, jeśli dojdzie do skumulowania kar, ich suma nie może przewyższać 1/10 pensji do wypłaty, i to po odliczeniu innych potrąceń.

Po trzecie. Karę potrącamy od wynagrodzenia ustalonego już po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, a także składki zdrowotnej i zaliczki na podatek PIT.

Problemy z karą pieniężną

Jak widać po powyższej wyliczance, łatwo jest pomylić się przy nakładaniu kary. Jest z tym trochę zachodu, szczególnie dla osoby z działu kadr lub finansowego, która musi odpowiednio takie obciążenie naliczyć. Są pracownicy, którzy wykorzystują ten fakt i uruchamiają swoją ścieżkę walki o swoje, zarzucając, że kara została nałożona z naruszeniem obowiązującego prawa.

Pracownik ma 7 dni na wniesienie sprzeciwu. Tu pierwsza instancja należy do pracodawcy, który może oczywiście odrzucić taki wniosek. I teraz uwaga! Jeżeli formalnie nie odrzucimy sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni, będzie to oznaczało, że… sprzeciw uwzględniliśmy i o żadnej karze nie ma mowy! Warto zwrócić uwagę na ten szczegół.

Jeśli sprzeciw odrzucimy, pracownik może wystąpić do sądu pracy z wnioskiem o uchylenie kary pieniężnej.

Co z pieniędzmi z kary pracownika?

Wspomniany artykuł 108 Kodeksu pracy wskazuje, że wpływy z kar pieniężnych można przeznaczyć wyłącznie na cele BHP – np. zakup odzieży ochronnej, gaśnicy czy apteczki pierwszej pomocy. A zatem nie ma tutaj dowolności i trzeba dobrze rozważyć nie tylko nałożenie kary, ale także to, co będzie działo się ze środkami, jakie wpłyną do firmowej kasy z tego tytułu.

To Cię zainteresuje

07 03 23

Czy abonament RTV można wrzucić w koszty działalności?

Telewizor lub radio w firmie nie zwalnia od obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Pojawia się jednak pytanie, czy można…
koszty firmowe

Deficyt pracowników. Pełna lista zawodów, w których brakuje rąk do pracy

W wielu branżach deficyt pracowników to wciąż normalność. Oto pełna lista zawodów, w których brakuje rąk do pracy.…
praca

Kalendarz dni wolnych od pracy. Kiedy jest ustawowo wolne?

Osoba prowadzącą działalność gospodarczą rzadko ma przerwy w pracy. Jeśli jednak zatrudniasz pracowników, pokaż wszystkim kalendarz dni wolnych…
dni wolne od pracy

Minimalne wynagrodzenie 2023. Rekordowa stawka godzinowa. Czy pensja minimalna będzie różna zależnie od regionu?

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku zmieni się dwa razy. Pierwszy raz nowa stawka zacznie obowiązywać od 1 stycznia,…
płaca_minimalna

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie – co to jest?

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych? Jak zdobyć taki dokument?   Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych? Certyfikat…
certyfikat kompetencji
30 11 22

Będą nowe numery PKD? GUS wspomina o „piątym znaku”

Niewykluczone są zmiany w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – wynika z komunikatu GUS. Obecnie Główny Urząd Statystyczny prowadzi…
PKD

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier