Od kiedy potrzebna jest kasa fiskalna dla myjni samochodowej? Ostateczny termin określono na 1 lipca 2022r. Termin jednak przesunięto. Kiedy ostatecznie trzeba będzie zainstalować kasę fiskalną?

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży dla kas rejestrujących, wprowadza konieczność kasy fiskalnej dla usług świadczonych w myjniach samochodowych. Chodzi tu zarówno o mycie samochodów przez pracowników myjni, jak i w myjniach samoobsługowych, z których samodzielnie korzystają klienci.

Do kiedy kasa w myjni?

Rozporządzenie zakłada, że ostateczny termin instalacji kasy fiskalnej w myjni to 1 lipca 2022 roku. Szybko jednak okazało się, że problemy spowodowane zerwanymi łańcuchami dostaw uniemożliwiają dostarczanie kas wszystkim przedsiębiorcom, którzy muszą je zamontować.

W związku z tym przedłużono czas na instalację urządzeń do 1 października 2022. Aktualnie trwają prace by wydłużenie terminu było potwierdzone zmianą w rozporządzeniu. Jednocześnie przedstawiciele Ministerstwa Finansów przyznają, że termin nie będzie przedłużany kolejny raz.

Obowiązkowa kasa fiskalna dla myjni

Tradycyjna myjnia, która obsługiwana jest przez pracownika myjni, może być wyposażona w zwykłą kasę fiskalną. Wystarczy kasa online albo kasa z elektroniczną kopią paragonu. W niewielkiej myjni wystarczy mobilna kasa fiskalna. Gdy dodatkowo prowadzimy też przy myjni mały sklep, to dobrze będzie dodatkowo zainstalować drukarkę fiskalną.

Kasa fiskalna dla myjni bezobsługowej

Myjnia bezobsługowa, w której to klienci sami korzystają z urządzeń też musi być wyposażona w kasę fiskalną. Wiadomo jednak, że klient nie może samodzielnie wystawić sobie paragonu. I właśnie dlatego w rozporządzeniu znajdziemy zapis, który dokładnie wyjaśnia wątpliwość, jaką kasę fiskalną zamontować w myjni bezobsługowej.

Kasa dla myjni bezobsługowej to kasa specjalna, czyli kasa ze specyficznymi wymaganiami technicznymi. Taką funkcję mogą pełnić np. kasy zamontowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów. To np. automaty do sprzedaży napojów. Rozporządzenia określa, że kasa specjalna może nie wystawiać paragonu fiskalnego w formie papierowej, o ile na wyświetlaczu pojawiają się pozycje asortymentowe zakupione przez klienta. Muszą być wyświetlone nie krócej niż przez 30 sekund zanim zacznie się następna sprzedaż.

Kasa fiskalna bez paragonu

Myjnia samochodowa to miejsce szczególne, narażone na dużą ilość wilgoci. W takich warunkach tradycyjna kasa fiskalna z papierowymi paragonami może się nie sprawdzić. I właśnie dlatego ustawodawca dopuścił możliwość zastosowania kasy fiskalnej bez drukowania paragonu papierowego. Można zastosować tutaj e-paragon albo elektroniczną fakturę.

Ile kas fiskalnych jest potrzebnych na myjni?

Właściciele samoobsługowych myjni zadają pytanie ile kas fiskalnych potrzebują. Czy myjnię traktujemy jako całość, niezależnie od liczby stanowisk do mycia, czy też każde stanowisko jest osobną myjnią. W przypadku myjni samoobsługowej, trzeba uznać, że każde z nich jest samodzielną myjnią. W związku z tym musi być wyposażone w kasę fiskalną. Mówiąc inaczej: myjnia samoobsługowa, to tyle kas fiskalnych, ile stanowisk. Gdy myjnia ma dużo stanowisk ale samochody myją pracownicy, to wystarczy jedna kasa fiskalna.