To, że zakładając działalność zadeklarowałeś taką, a nie inną formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym nie oznacza, że jest to decyzja na zawsze. Zmiana formy opodatkowania jest możliwa, ale tylko we wskazanym w przepisach terminie.

Wybór formy opodatkowania to jedna z pierwszych decyzji jakie musi podjąć przedsiębiorca. Są cztery opcje: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa. Warto zawczasu zapoznać się ze szczegółami każdego z dostępnych rozwiązań, by potem nie żałować.

CZYTAJ TAKŻE: Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

Deklaracja podatkowa

Nowicjusz biznesowy, czyli osoba która planuje otwarcie działalności gospodarczej, powinien dobrze zastanowić się nad sposobem w jaki będzie rozliczał się z Urzędem Skarbowym. Każda z opcji ma wady i zalety. Dobrze by było, gdyby przyszły przedsiębiorca był ich świadomy zanim złoży deklarację.

Wyboru formy opodatkowania dokonuje się w czasie otwierania działalności gospodarczej.

CZYTAJ TAKŻE: Przygotuj się na nowe podatki. I to szybko

Kiedy zmiana formy opodatkowania

Jeżeli okaże się, że decyzja o wyborze sposobu rozliczenia została podjęta zbyt pochopnie, przedsiębiorca będzie mógł zmienić formę opodatkowania. To, że zmiana jest dopuszczalna, nie oznacza że można jej dokonywać w każdej chwili. Gdyby wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą zaczęły według własnego uznania zmieniać sposób rozliczenia, powstałby ogromny bałagan. Jego skutkiem mógłby być nawet paraliż Urzędu Skarbowego.

CZYTAJ TAKŻE: Ryczałt podatkowy. Wady i zalety

By tego uniknąć przepis prawa jasno wskazują, kiedy można dokonać przedmiotowej zmiany. Formę rozliczenia się z podatku można zmienić do 20 dnia miesiąca, po którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy przychód w danym roku. Jeśli pierwszą fakturę w 2021 roku wystawiono w styczniu, termin do dokonania zmiany upływa 20 lutego. Jeśli pierwszy dokument księgowy pochodzi z lutego, odpowiednio czas na zmianę mija 20 marca.

Jak zmienić formę opodatkowania

W większości przypadków, by zmiana była skuteczna wystarczy we wskazanym terminie zaktualizować formularz CEIDG-1. Inna procedura dotyczy tylko osób, które korzystają z karty podatkowej.

CZYTAJ TAKŻE: Więcej czasu na zapłatę podatku CIT za 2020 r.

Karta podatkowa wyjątkiem

Wyżej wymieniona zasada nie obowiązuje w przypadku karty podatkowej. Podatnik, który właśnie tę formę wybrał jako początkową musi poinformować o zmianie naczelnika właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. Zgłoszenie powinno nastąpić przy wykorzystaniu odpowiedniego formularza. Czas na jego złożenie mija 20. stycznia roku podatkowego, w którym ma nastąpić zmiana.