Kiedy dokładnie musi nastąpić rejestracja na kasie fiskalnej wpłaty na rachunek bankowy? Szczególnie jeśli przelew od klienta „przyszedł” późnym wieczorem – Ta kwestia rodziła wiele niejasności i zapytań przedsiębiorców. Sprawą zajął się najpierw Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, później Minister Finansów. Wiemy już, co ustalono.

Rejestracja na kasie fiskalnej po przelewie na konto

W dobie e-commerce i transakcji bezgotówkowych coraz częściej klienci płacą przelewem. Konieczna jest jednak rejestracja na kasie fiskalnej. Wyobraźmy sobie więc sytuację: nasz klient wpłaca określoną kwotę za zakup towaru na nasz rachunek bankowy. Mniejsza z tym, jeśli wszystko dzieje się w godzinach pracy. Wtedy nabijamy kwotę na kasę fiskalną i wszystko odbywa się zgodnie z prawem. A co w sytuacji, kiedy przelew przychodzi po zakończeniu dnia pracy i wykonaniu ewidencji? Co jeśli wpłata nastąpi w dniu wolnym od pracy? Nikt tego dotąd jasno nie wyjaśnił. Przedsiębiorcy bali się kar. Niektórzy włączali kasy wieczorem, żeby być w porządku wobec fiskusa. Kasa musi się przecież zgadzać!

CZYTAJ TAKŻE: Kasa fiskalna w sklepie internetowym

Przelew i rejestracja – jest objaśnienie ministra finansów

Po interwencji Rzecznika MŚP tą sprawą zajął się minister finansów, który najwyraźniej dostrzegł brak jasnej interpretacji przepisów. Nareszcie mamy konkretne objaśnienia podatkowe. Jak taką sytuację interpretuje MF? 

Jeśli podatnik o dokonanych wpłatach na rachunek bankowy dowiaduje się dopiero z chwilą otrzymania informacji z banku to ewidencjonuje na kasie rejestrującej zapłaty dokonane w dniu poprzednim niezwłocznie dnia następnego (w dniu odczytu płatności w banku).

To oznacza, że nikt, kto zauważył wieczorny przelew, nie musi odrywać się od kolacji, lub przed snem „odpalać” kasy fiskalnej. Skoro mówi tak sam fiskus – sprawa może poczekać do rana. 

„Dopuszczalne jest zaewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wpłat dokonywanych za pośrednictwem banku, bezpośrednio po uzyskaniu informacji o ich otrzymaniu, tj. bez zbędnej zwłoki w dniu następnym lub pierwszego dnia pracy następującego po dniach, w których ten podatnik nie wykonuje działalności. Użyte w przepisie pojęcie „niezwłocznie” należy rozumieć jako najwcześniejszy realny termin na wystawienie i wydanie klientowi paragonu fiskalnego z uwzględnieniem okoliczności, miejsca i czasu dokonania czynności podlegającej obowiązkowi prowadzenia ewidencji”.

– wyjaśnia minister finansów.

Jak powinna wyglądać rejestracja na kasie?

W ślad za wyjaśnieniami resortu finansów, jeżeli wydrukowaliśmy raport fiskalny i zakończyliśmy rejestrację na kasie w danym dniu, robimy sobie wolne i zapominamy o sprawie. Jeśli okaże się, że np. o 19:30 zaksięgowana będzie wpłata na rachunku bankowym, zajmiemy się nią w następny dzień roboczy. Jeśli jest piątek, a w sobotę i niedzielę nie prowadzimy działalności, wpłatę rejestrujemy dopiero w poniedziałek.