komputer

Czym jest remanent

Na początku musimy zaznaczyć, że określenia remanent, jak i remanent początkowy pochodzą z praktyki, nie z przepisów. W rozporządzeniu w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, zamiast niego pojawia się określenie „spis z natury”. Zgodnie z artykułem 24 ust. 1 wskazanego aktu, spis z natury powinien objąć:

 • towary handlowe,
 • materiały podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki,
 • odpady.

CZYTAJ TAKŻE: Intercyza a działalność gospodarcza. Czy rozdzielność majątkowa chroni współmałżonka?

Kiedy i jak przygotować spis z natury

Podatnik ma obowiązek zrobić wpis. I to nie raz w roku, a w następujących momentach: na dzień otwarcia działalności gospodarczej, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, a także w każdej chwili, gdy pojawiają się istotne zmiany w funkcjonowaniu podmiotu takie jak: zmiana wspólnika, zmiana wielkości udziałów, utrata prawa do ryczałtowego opodatkowania podatkiem dochodowym. Powodem do sporządzenia spisu jest również likwidacja działalności gospodarczej.

CZYTAJ TAKŻE: Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

Należy dopilnować, by spis z natury został sporządzony starannie, a umieszczone w nim informacje potwierdzały podpisy osób zaangażowanych w jego przygotowanie oraz właściciela.

Remanent początkowy, czyli wyjątkowy spis z natury

Remanent początkowy, jak sama nazwa wskazuje, przygotowuje się na początku biznesowej drogi. Ujęte w nim pozycje powinny przedstawiać stan na pierwszy dzień prowadzenia działalności gospodarczej.

CZYTAJ TAKŻE: Kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania

Przepisy podpowiadają, że elementami które koniecznie powinny się znaleźć w remanencie, także tym początkowym są:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia,
 • ponumerowane pozycje,
 • nazwa danego towaru,
 • jednostka wagi lub miary,
 • ilość produktu,
 • cenę za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury.

Bardzo ważne jest, by remanent był czytelny, dlatego przed podpisami powinna znaleźć się informacja, na której pozycji zakończono spis.

Jakie przedmioty muszą znaleźć się w remanencie początkowym

Duże problemy debiutującym przedsiębiorcom sprawia wybór przedmiotów, które powinny znajdować się w początkowym remanencie.

Do pierwszego dokumentu wpisać należy, wszystkie towary i produkty zakupione przed rozpoczęciem działalności, a wykorzystywane w trakcie jej wykonywania. Mogą to być towary używane do produkcji lub odsprzedawane zgodnie z założeniem biznesowym. Kolejną grupą przedmiotów będą rzeczy, które dotąd należały do przedsiębiorcy, a wraz z otwarciem działalności zostały włączone do majątku firmowego. Ale nie należy mylić ich ze środkami trwałymi jak: auto czy komputer.

CZYTAJ TAKŻE: Koniec CEIDG jeszcze w tym roku. Zastąpi go hub dla przedsiębiorców

Gdyby okazało się na dzień otwarcia działalności, przedsiębiorca nie dysponuje rzeczami, które kwalifikują się do przedstawienia w remanencie początkowym i tak należy go przygotować. Tylko zamiast wypełniać kolejne pozycje, należy wpisać na wzmiankę na której pozycji spis z natury został zakończony i jaka jest jego wartość np. 0 zł. Najważniejsze, by taki dokument został dołączony do księgi przychodów i rozchodów, nawet jeśli dane w nim ujęte są szczątkowe.

CZYTAJ TAKŻE: Biała lista podatników VAT – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Remanent początkowy a księga przychodów i rozchodów

Remanent początkowy trzeba wpisać do księgi przychodów i rozchodów. Co więcej, powinien on zajmować w KPiR pierwszą pozycję. By zaoszczędzić czas, dołącz remanent początkowy „na stałe”, w przeciwnym razie będziesz musiał przepisywać poszczególne pozycje.