Dodawanie przed nazwiskiem angielskobrzmiących skrótów staje się coraz popularniejsze. Zabieg ten zaczęli stosować także przedsiębiorcy. Czy słusznie? By odpowiedzieć na to pytanie trzeba zrozumieć kim jest CEO.

Kim jest CEO?

Odpowiedź na pytanie kim jest CEO jest trudna, ponieważ w każdym kraju, a nawet w każdej firmie korzystanie z tego pojęcia może się niego różnić. CEO to skrót od Chief Executive Officer. Zgodnie z funkcjonującym w zagranicznych spółkach tytułowaniem, w ten sposób określa się dyrektora generalnego, dyrektora zarządzającego, prezesa zarządu. Jest to więc osoba, która realnie sprawuje władzę w danej firmie. Reprezentuje ją na zewnątrz i podejmuje decyzje. Jest łącznikiem pomiędzy pozostałymi członkami zarządu a pracownikami.

CEO należy do kadry zarządzającej. Którą poza nim tworzą takie osoby jak: CMO – Chief Marketing Officer – Dyrektor marketingu, CFO – Chief Financial Officer – Dyrektor Finansowy czy COO – Chief Operating Officer – Dyrektor Operacyjny. Najpopularniejszym i najczęściej używanym skrótem jest jednak CEO. Używają go nawet jednoosobowy przedsiębiorcy, pytanie tylko czy słusznie.

CZYTAJ TAKŻE: Kim jest przedsiębiorca? Sprawdź ustawową definicję

CEO w małej firmie

Skoro wyżej wymienione skróty przeznaczone są do tytułowania kadry zarządzającej , korzystać z nich powinny osoby pracujące w podmiotach posiadających odpowiednią strukturę. Skoro CEO reprezentuje zarząd, to w firmach, które go nie mają nie powinien się pojawiać. Oznaczałoby to, że przedsiębiorcy działający na podstawie wpisu do CEIDG nie powinni korzystać z omawianego nazewnictwa. Co do zasady takie wnioskowanie ma sens. Ale sprawy komplikują się, gdy firma wchodzi na arenę międzynarodową. A tego ruchu nikt nie uzależnia od działania w tej czy innej formie.

CZYTAJ TAKŻE: Faktura za wpis do rejestru przedsiębiorców to oszustwo. Nie daj się nabrać

Przedrostek CEO przed nazwiskiem to wyraźny znak dla zagranicznych kontrahentów, że ta właśnie osoba jest właściwą do ustalania najważniejszych kwestii. Wprowadzenie określenia CEO ułatwia więc komunikację i rozwój biznesu.

CZYTAJ TAKŻE: Firmy transportowe rosną w siłę, choć ich liczba minimalnie maleje

Czy przedsiębiorca może być CEO

Oczywiście, że tak. Wspomniane wyżej zasady to jedynie drogowskazy. Prawda jest taka, że nikt nie weryfikuje skrótowej nomenklatury. Oczywiście w wąskim tłumaczeniu Dyrektor Zarządzający powinien pojawić się w przedsiębiorstwie, w którym jest zarząd. Kodeks Spółek Handlowych wskazuje podmioty, które powinny powołać ten organ. Ale skrót CEO nie funkcjonuje w polskim prawie, co oznacza że przedsiębiorca nie poniesie żadnych konsekwencji za jego używanie. Tym bardziej, że w różnych krajach podejście do tego tematu jest odmienne. W USA nawet najmniejsi przedsiębiorcy określają się w ten sposób. Nadaje im to prestiżu i powoduje, że firma wydaje się bardziej profesjonalna. Jeśli więc chcesz określać się mianem CEO, zrób to. Pamiętaj również co ten skrót oznacza podczas szukania międzynarodowych kontrahentów.