Chcesz wejść do świata biznesu, ale zastanawiasz się kim jest przedsiębiorca? Ten artykuł jest dla ciebie. Wyjaśniamy w nim jedno z podstawowych słów, które wcale nie jest takie oczywiste. Gdyż w polskim prawie funkcjonuje kilka definicji przedsiębiorcy.

Obowiązujące w Polsce normy prawne mają sporo wad. Jedną z nich jest brak jednolitych definicji. Czytając niektóre akty można odnieść wrażenie, że ustawodawca specjalnie komplikuje sprawę, dbając o to by prawnicy mieli za co żyć. Skutek jest taki, że jedną rzecz możemy tłumaczyć na wiele sposobów. Co z pewnością nie stanowi ułatwienia ani dla obecnych ani dla nowych przedsiębiorców. Bo jak prowadzić biznes skoro już pierwszy krok, jakim jest określenie własnego statusu sprawia nie lada kłopoty? Przeczytaj kim jest przedsiębiorca.

CZYTAJ TAKŻE: Musisz wiedzieć, jak nazwać towar lub usługę na fakturze

Kim jest przedsiębiorca – definicja

Z definicją przedsiębiorcy spotkać się można chociażby w Kodeksie cywilnym czy ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Ale tą najważniejszą, uznaną za podstawową i wiodącą znajdziesz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Tam w artykule 4 zapisano, że przedsiębiorca to: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Ponadto za przedsiębiorcę uznawani są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

CZYTAJ TAKŻE: Intercyza a działalność gospodarcza. Czy rozdzielność majątkowa chroni współmałżonka?

W praktyce za przedsiębiorcę uznawana jest każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoby prawne, czyli spółki prawa handlowego. Pod tajemniczo brzmiącym określeniem „jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną” kryją się tak zwane ułomne osoby prawne. Czyli między innymi: spółki osobowe, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe.

Przedsiębiorca a działalność gospodarcza

Do zyskania miana przedsiębiorcy niezbędne jest wykonywanie działalności gospodarczej. Jest nią zgodnie z artykułem 2 ustawy o swobodzie działalność gospodarczej: zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Z przytoczonej definicji wynika, że do uznania działalności za działalność gospodarczą trzeba będzie spełnić trzy warunki. Pierwszym jest zarobkowy charakter, czyli biznes musi zarabiać. Wolontariat, nie będzie działalnością gospodarczą. Oczywistym jest, że firma może mieć lepsze i grosze miesiące. Ale z założenia ma przynosić dochód.

CZYTAJ TAKŻE: Pomysł na biznes. Bushcraft i leśny survival rozwija się wyjątkowo szybko

Ponadto działalność musi być zorganizowana, to znaczy cechować się ładem i oznaczonym ustalonym sposobem funkcjonowania. A wskazana w przepisach ciągłość, ma ją odróżniać od sporadycznych, okazjonalnych inicjatyw.

Co ważne, przedsiębiorcy prowadzą działalność we własnym mieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że w biznesowe działania wpisane jest ryzyko, którego ewentualne skutki poniesie właśnie przedsiębiorca.