Jaki jest koszt całkowity zatrudnienia pracownika? Ile kosztuje pracodawcę pracownik? Zdecydowanie więcej. Wszystko dlatego, że wynagrodzenie minimalne w 2021 wzrośnie do 2800 zł brutto

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika jest związany bezpośrednio z tym ile wynosi wynagrodzenie minimalne w 2021. Są z tym bowiem związane koszty składek na ubezpieczenie społeczne, a także koszty podatkowe.

CZYTAJ TAKŻE: Składki ZUS 2021. Ile wynosi ZUS? Tabela składek ZUS

Jeśli więc zatrudniasz pracownika, który dostaje wynagrodzenie minimalne (2800 zł brutto), to całkowity koszt zatrudnienia pracownika w tym przypadku wyniesie 3373,44 zł.

Koszt zatrudnienia pracownika etatowego 2021

Ubezpieczenie Składka pokrywana przez pracodawcę Wartość składki płacona przez pracodawcę (2800 zł x procent składki
Emerytalne 9,76% 273,28 zł
Rentowe 6,50% 182,00 zł
Wypadkowe 1,67% 46,76 zł
Fundusz Pracy 2,45% 68,60 zł
FGŚP 0,1 % 2,80 zł
RAZEM 573,44 zł

Razem pracodawca będzie musiał „dopłacić” ponad 573 zł do każdego pracownika, który pracuje na najniższej krajowej. W ciągu całego roku osoba zarabiająca najniższą krajową będzie kosztowała pracodawcę co najmniej 240 złotych więcej niż obecnie.

CZYTAJ TAKŻE: Lokal zamknięty, a koncesja na alkohol do zapłaty. – To absurd – oceniają restauratorzy.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

Umowa zlecenie to również taka forma współpracy, która oprócz pensji generuje dla pracodawcy dodatkowy koszt. W przypadku umowy zlecenia warto pamiętać, że trzeba płacić przynajmniej 18,30 zł brutto na godzinę. To minimalna stawka godzinowa w 2021 roku. Koszt dl pracownika zależy od statusu pracownika.

CZYTAJ TAKŻE: Ile wynoszą składki ZUS w 2021 roku? To pewne, zapłacisz więcej

Koszt zatrudnienia – umowa zlecenie

Forma umowy
Umowa zlecenie jako jedyne źródło zatrudnienia Wynagrodzenie brutto + składki ZUS jak przy etacie
Umowa zlecenie jako kolejna umowa, gdy z tej pierwszej umowy uzyskiwane jest przynajmniej najniższe wynagrodzenie Tylko wynagrodzenie brutto
Student do 26 roku życia Tylko wynagrodzenie brutto

Koszt całkowity zatrudnienia na umowę o dzieło

Umowa o dzieło nie wymaga płacenia składek ZUS. Z perspektywy przedsiębiorcy całkowity koszt związany ze współpracą z kimś na podstawie umowy o dzieło to wyłącznie kwota wynagrodzenia brutto. Chyba że umowa o dzieło zawarta jest obok umowy o pracę z tym samym pracodawcą. W takiej sytuacji będzie trzeba rozliczyć składki ZUS.