PPK to obowiązkowy system oszczędzania pieniędzy przygotowany dla pracowników. W realizacji zadań związanych z PPK pracodawca i państwo współpracują ze sobą. Nie wszystkie firmy muszą wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Sprawdź w której jesteś grupie.

Pracownicze Plany Kapitałowe to fundusz, na który składają się: pracodawca, pracownik i państwo. Wysokość wkładów wygląda następująco: pracownik 2-4% wynagrodzenia brutto, pracodawca 1,5-4% wynagrodzenia brutto, państwo 240 zł w ciągu roku (w pierwszym roku 250 zł).

CZYTAJ TAKŻE: Jaka emerytura dla przedsiębiorcy

Kiedy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe

Pracownicze Plany Kapitałowe powinni wprowadzić wszyscy właściciele firm, którzy zatrudniają pracowników w oparciu o umowy o pracę, a także umowy zlecenia, od których opłacane są składki. Powinność wprowadzenia PPK została podzielona na etapy. Ustawodawca nakładał ten obowiązek na przedsiębiorców po kolei w zależności od wielkości załogi. W pierwszej kolejności były to firmy zatrudniające ponad 250 osób. Drugim krokiem objęto zakłady powyżej 50 pracowników. Następnie przedsiębiorstwa z więcej niż 20 członkami załogi. Jako ostatni na Pracownicze Plany Kapitałowe będą odkładać zatrudnieni w pozostałych firmach oraz jednostkach należących do sektora finansów publicznych. Początkowe daty zostały wydłużone z powodu pandemii.

CZYTAJ TAKŻE: Zatrudnienie emeryta. Czy to się opłaca

Kto nie podlega pod obowiązki związane z PPK

Wbrew pozorom nie wszyscy przedsiębiorcy muszą organizować Pracownicze Plany Kapitałowe w swoich firmach. Wyjątki od obowiązku są trzy. Pierwszy to osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą tzw. samozatrudnieni. Drugi to osoby fizyczne zatrudniające osoby fizyczne, które nawet jeśli prowadzą działalność gospodarczą akurat w tym zakresie nie wykonują czynności związanych z prowadzonym biznesem. Trzecią grupą są mali przedsiębiorcy, których zespół w całości zrezygnował z oszczędzania przy wykorzystaniu PPK.

Jak wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe

By skutecznie umożliwić pracownikom odkładanie oszczędności w ramach PPK niezbędne będzie zawarcie dwóch umów. Podmiotem upoważnionym do ich zawarcia jest przedsiębiorca u którego PPK ma zostać wprowadzony. Dwie umowy, o których mowa dotyczą: zarządzania PPK i prowadzenia PPK. Szef podpisując dokumenty działa na rzecz i w imieniu pracowników. Dodatkowo powinien przechowywać dokumentację.

CZYTAJ TAKŻE: Pomysł na biznes. Czy warto inwestować w srebrną gospodarkę?

Jako pierwszą przedsiębiorca podpisuje umowę o zarządzanie PPK. Musi to zrobić nie później niż 10 dni przed umową o prowadzenie PPK. Postanowienia drugiej umowy obejmują wszystkich pracowników w wieku 18-55 lat, z wyłączeniem osób deklarujących rezygnację z wpłat. Zainteresowane osoby powyżej 55 roku życia muszą zgłosić pracodawcy chęć uczestniczenia w programie. Przedsiębiorca, który nie spełni obowiązku może zostać ukarany grzywną.