Polskie firmy od lat eksportują coraz więcej. Jakie są najsilniejsze kierunki eksportowe Polski?

Główny Urząd Statystyczny sprawdził kraje, do których eksportujemy najwięcej. Zdecydowanym liderem są Niemcy. Prawie co trzeci towar wysyłany jest do naszego najbliższego zachodniego sąsiada. W pierwszym kwartale 2022 udział Niemiec w polskim eksporcie skurczył się wprawdzie nieznacznie (wyniósł 27,7% w porównaniu do 29,01% rok wcześniej) to jednak walka innych krajów o fotel lidera w tej kategorii jest praktycznie niemożliwa. Wszystko dlatego, że różnica między Niemcami, a pozostałymi krajami jest tak duża, że trudno to sobie wyobrazić.

Do jakich krajów sprzedają polskie firmy?

Drugim krajem, do którego eksportujemy najwięcej są Czechy. Udział w eksporcie to 6,2%. To nieznacznie lepszy wynik niż rok wcześniej. Podobny udział ma trzecia w kolejności Francja. 5,9% produktów wysyłana jest przez polskie firmy do tego kraju.

Ile towarów wysyłamy do Stanów Zjednoczonych?

Władze Stanów Zjednoczonych chwalą się, że coraz więcej inwestycji przenoszą do Polski, sprzedają u nas wiele swoich towarów. Czy to działa w drugą stronę? Z danych GUS wynika, że USA są największym pozaeuropejskim rynkiem, na którym działają polskie firmy. W strukturze całego eksportu Stany Zjednoczone zajmuję jednak dopiero siódme miejsce z udziałem na poziomie 3,1%. Co jednak znaczące, tylko w ciągu ostatniego roku, przyrost w tym zakresie wyniósł ponad 0,6% co wskazuje na jeden z najdynamiczniejszych kierunków sprzedaży polskich firm za granicę. USA walczą o pozycję z Wielką Brytanią (5,1%),Włochami (4,9%) i Holandią.

Europejskie kraje – eksport

Nie jest zaskoczeniem, że dla polskich firm zdecydowanie najbardziej liczącymi się pod względem wielkości obrotów są kraje europejskie. To one przeważają w pierwszej dziesiątce eksportu. Oprócz wspomnianych są Słowacja (2,8%), Szwecja (2,8%) oraz Belgia (2,7%).Gdy podsumujemy udziały pierwszej dziesiątki krajów okaże się, że łącznie jest to ponad 2/3 polskiego eksportu. Połowa z niego należy do Niemiec.

Kondycja niemieckiej gospodarki

Tak ogromny udział niemieckich konsumentów w strukturze sprzedaży polskich eksporterów pokazuje, że musimy bardzo uważnie śledzić to co dzieje się u naszego zachodniego sąsiada. Problemy gospodarcze Niemiec mogą szybko przełożyć się na spadek obrotów polskich firm, a co za tym idzie negatywnie odbić się na kondycji krajowych przedsiębiorstw.