Założenie własnej firmy to nie lada wyzwanie dla każdego, kto podejmie się realizacji takiego zadania. Warto pamiętać o tym, że przy odrobinie sprytu i zaradności można pozyskać niemałe fundusze na rozwój działalności gospodarczej. Oto kilka najciekawszych metod na pozyskanie dofinansowań dla nowych firm!

Dofinansowanie firmy – podstawowe informacje

Początkujący przedsiębiorcy wcale nie muszą inwestować ogromnych pieniędzy już na samym początku – gdy tylko wystartują z własną firmą. Jeśli bowiem postarają się o przygotowanie dobrego biznesplanu, to bardzo sprawnie mogą pozyskać fundusze na start.

Często warunkiem uzyskania takiego bezzwrotnego wsparcia jest konieczność prowadzenia biznesu przez okres, który zostanie wskazany w umowie o dofinansowanie. Pozyskane środki natomiast możecie przeznaczyć na przykład na zakup sprzętu czy oprogramowania. Możecie je także wydać na przygotowanie materiałów promocyjnych oraz reklamę firmy.

Często jednak zdarza się, że takich funduszy nie możemy wydać m.in. na zakup samochodu, bądź kasy fiskalnej. Wszelkie informacje w tej kwestii przekaże Wam podmiot, który będzie pośredniczył w procesie wnioskowania o dotację.

Z jakich źródeł dofinansowania możecie skorzystać?

Wyróżniamy kilka najważniejszych źródeł dofinansowania startującej działalności gospodarczej:

    1. Dofinansowanie z Urzędu Pracy – Jest ono przeznaczone dla wsparcia osób bezrobotnych, absolwentów KIS, absolwentów CIS oraz dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest to dotacja bezzwrotna, jednak aby ją otrzymać trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim osoba chcąca uzyskać tego typu wsparcie musi wykazać, że wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej oraz że nie otrzymała jeszcze żadnej dotacji na ten cel. Ponadto trzeba posiadać uregulowane wszelkie zobowiązania cywilnoprawne i na bieżąco rzetelnie korzystać z możliwości  uczestnictwa w formie aktywizacji zawodowej zaproponowanej przez Urząd Pracy.
    2. Dofinansowanie z funduszy unijnych – Można się o nie starać za pośrednictwem Urzędu Pracy bądź też zajmujących się takimi zadaniami firm oraz fundacji. Unijna pomoc przeznaczona jest przede wszystkim jako forma wsparcia dla bezrobotnych, imigrantów, osób niepełnosprawnych, reemigrantów oraz osób których zarobki nie pozwalają na godną egzystencję. Kwoty dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej z reguły wynoszą od 20 000 do 25 000 złotych.
    3. Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania – Takie wsparcie mogą uzyskać nawet osoby, które są aktywne zawodowo. Warunkiem jest, by być mieszkańcem gminy objętej obrębem działania LGD. Ponadto trzeba działalność założyć na obszarze, na którym prowadzone są działania LGD. Trzeba również zadeklarować stworzenie nowych miejsc pracy. O taką formę finansowania startującej działalności nie mogą się starać osoby, które objęte są ubezpieczeniem w ramach KRUS. Kwoty, które można otrzymać to natomiast od 50 000 do 100 000 złotych.

Inne formy dofinansowania

  • Dofinansowanie Pierwszy biznes – wsparcie w starcie – jest to przedsięwzięcie realizowane ze środków Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego. Tym razem nie mamy jednak do czynienia z bezzwrotną dotacją, a z pożyczką na start. Starać się można o kwotę maksymalnie 100 000 złotych. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to początkujący przedsiębiorca może liczyć na atrakcyjne oprocentowanie. Powinien jednak pamiętać, że na spłatę wspomnianej pożyczki będzie miał siedem lat od momentu podpisania umowy.

A w jaki sposób Wy uzyskaliście fundusze na rozkręcenie własnego biznesu? Koniecznie podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Być może uda się Wam pomóc początkującym przedsiębiorcom właśnie w tej niezwykle ważnej kwestii!