Wspólne rozliczenie małżonków jest bardzo wygodne. Ale nie zawsze opłacalne i co więcej nie zawsze możliwe. Przeczytaj jak prowadzenie własnego biznesu wpływa na coroczne rozliczenie z fiskusem.

Szczególnie zainteresowani wspólnym rozliczeniem są małżonkowie, u których występuje znaczna dysproporcja zarobków. Gdy jedno zarabia bardzo dużo, a drugie o wiele mniej, wyliczenie średniej może pozwolić na uniknięcie obowiązku opłacenia ogromnego podatku. Co byłoby koniecznością, gdyby partner o wyższym wynagrodzeniu rozliczał się samodzielnie. Niestety nie zawsze wspólne rozliczenie małżonków i uniknięcie znacznej daniny będzie możliwe. Żeby rozliczyć się z małżonkiem trzeba spełniać kilka warunków.

CZYTAJ TAKŻE: Intercyza a działalność gospodarcza. Czy rozdzielność majątkowa chroni współmałżonka?

Kiedy małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie

Przepisy stawiają przed chętnymi cztery warunki dotyczące ich relacji, które trzeba spełnić łącznie. A to nie koniec wymagań. Poza kwestiami osobistymi są jeszcze te podatkowe. Od razu widać, że droga do wspólnego rozliczenia nie jest łatwa.

CZYTAJ TAKŻE: Slim VAT w sektorze MŚP

Najważniejsze, by małżonkowie pozostawali przez cały okres, który podlega rozliczeniu w majątkowym ustroju wspólności małżeńskiej. Ponieważ PIT dotyczy roku, wspólność też musi trwać przez co najmniej 12 ujętych w nim miesięcy.

Po drugie oboje partnerzy muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Będzie to miało miejsce, gdy będą rezydentami polskimi albo ich miejsce zamieszkania do celów podatkowych będzie znajdowało się na terytorium: Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. Ewentualnie jeden z nich podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a drugi ma adres do celów podatkowych w miejscu wskazanym wyżej. Ale na terytorium Polski osiągają łączny przychód stanowiący co najmniej 75% całkowitego przychodu w rozliczanym roku.

CZYTAJ TAKŻE: Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

Po trzecie oboje powinni wnioskować o wspólne rozliczenie. Czwartym warunkiem jest złożenie zeznania podatkowego w terminie. Nawet jeśli wszystkie kryteria zostaną spełnione, wspólne rozliczenie małżonków nie nastąpi, gdy nie pozwala na to wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania.

Wspólne rozliczenie tylko przy jednej formie opodatkowania

Jedynie rozliczenie podatku na zasadach ogólnych daje możliwość wspólnego złożenia zeznania podatkowego. Ryczałt, podatek liniowy i karta podatkowa wykluczają takie rozwiązanie. Jeśli więc planujesz wspólne rozliczenie z małżonkiem, pamiętaj o tym przy wyborze formy opodatkowania. Zakaz obowiązuje również, gdy małżonek przedsiębiorca zawiesi prowadzoną działalność.

CZYTAJ TAKŻE: Kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania