Płynność finansowa spada. Zaskakująco dobra jest sytuacja firm handlowych.

Spada płynność finansowa firm. Najnowszy odczyt Miesięcznego Indeksu Koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazuje, że 53 proc. firm ma środki na przetrwanie ponad 3 miesięcy. Reszta notuje niewystarczający poziom środków finansowych.

Płynność finansowa firm kuleje. W stosunku do maja poziom indeksu płynności finansowej był gorszy o 9 pkt, a względem kwietnia o ponad 17 pkt. Tylko 53 proc. firm deklaruje, że ma pieniądze, które pozwolą im przetrwać dłużej niż 3 miesiące. Im mniejsza firma, tym poziom płynności finansowej słabszy. W grupie najmniejszych przedsiębiorców tylko 43 proc. ma środki, które pozwolą im funkcjonować dłużej niż 3 miesiące.

Firmy z najlepszą płynnością finansową

Zdecydowanie najwyższy poziom płynności finansowej mają firmy handlowe. Wysoka inflacja wpływa na poprawę kondycji tego segmentu biznesu. Na początku roku dobrą kondycję swoich finansów deklarowało 60 proc. firm handlowych. W maju było to już prawie 70 proc. Najszybciej sytuacja pogarsza się w produkcji.

Kredyty firmowe

Płynność finansowa związana jest bez wątpienia z kosztami obsługi zadłużenia. A ten element szybko rośnie. Dla co trzeciej firmy dostęp do zewnętrznego finansowania stał się znacznie bardziej skomplikowany.

Z analiz NBP wynika, że sytuacja przedsiębiorstw jest coraz trudniejsza. Przez rosnącą inflację problemem jest wycenianie ofert , obliczanie rentowności i realizowanie kontraktów bez strat.

płynność firm