Nowy rok przynosi szereg wyzwań dla gospodarki. Ten, kto je właściwie odczyta, będzie mógł mówić o dobrze wykorzystanym czasie, wysiłku i środkach. Jaki pomysł na biznes 2022 może być hitem? Przeanalizowaliśmy kilka branż. Oto nasze subiektywne zestawienie opracowane na podstawie wypowiedzi ekspertów i analizy własnej.

Pomysł na biznes 2022– analiza szans i zagrożeń

W 2022 rok weszliśmy w słabych nastrojach. To one w dużej mierze determinują to, jak można wyobrazić sobie odpowiedni pomysł na biznes 2022. Galopująca inflacja generuje szereg wyzwań, z jakimi nie mieliśmy do czynienia jeszcze 12 miesięcy temu. Zgodnie z przewidywaniami stopy procentowe rosną i wiele wskazuje na to, że taka strategia Rady Polityki Pieniężnej będzie utrzymana. Do tego dochodzi nierozwiązany problem z globalną pandemią. Jej dalszy rozwój oraz perspektywy zakończenia trudno jest prognozować. I wreszcie Polski Ład – rządowy program, który spędza sen z powiek przedsiębiorców. Już po pierwszych dniach jego funkcjonowania z dużą pewnością, można stwierdzić, że nie wszystko w nowym prawie „zagrało” zgodnie z polityczną partyturą.

Do powyższych zastrzeżeń dodać należy niesprzyjający pracodawcom klimat na rynku pracy. W perspektywie wyżej wymienionych problemów można spodziewać się wzrostu bezrobocia, jednak trudno oczekiwać, że problem z dostępnością „rąk do pracy” zostanie rozwiązany. Na to liczyć nie można.

ZOBACZ PIERWSZY POMYSŁ NA 2022 ROK>>