Z początkiem października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ruszył z kolejnym naborem w ramach programu „Energia Plus” . Pieniądze w formie dotacji oraz preferencyjnych pożyczek można zdobyć na budowę, rozbudowę a także modernizację istniejących instalacji produkcyjnych w celu ograniczenia ich szkodliwości dla środowiska naturalnego.

Energia Plus – na co pieniądze?

Polski przemysł generuje z roku na rok coraz mniej zanieczyszczeń, jednak jak wynika z raportów, w tej dziedzinie mamy jeszcze sporo do zrobienia. Czynnikiem, który może przekonać firmy do inwestycji w tym zakresie są programy, oferujące finansowanie działań zmniejszających obciążenie dla środowiska naturalnego.

Zgodnie z założeniami programu pieniądze będą przeznaczane na dotacje lub pożyczki, z których przedsiębiorcy sfinansują inwestycje pozytywnie wpływające na środowisko. Ich efektem powinno być zmniejszenie zużycia pierwotnych surowców, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza wynikających z użycia obiektów spalania energetycznego. Istotna jest także poprawa jakości powietrza wynikająca z obniżenia wielkości emisji ze źródeł spalania paliw, których łączna moc jest większa niż 50 MW. Premiowane będą także projekty dzięki którym istniejące sieci ciepłownicze będą rozbudowywane lub modernizowane.

CZYTAJ TAKŻE: Pakiet NA PLUS – nowa oferta Pekao dla małych i średnich firm

Zasady finansowania w „Energia Plus”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nazywa nowy program „Energia Plus” – „ulepszonym”. Wskazuje m.in. na to, że minimalna wysokość udzielanej przez niego pożyczki spadła z 1 mln do 500 tysięcy złotych. Przyjęto także niższe oprocentowanie niż w poprzedniej edycji – jest to WIBOR 3M + 50 pkt. Nie mniej niż 1,5% – do tej pory były to 2 procent.

Co istotne, od 1 października 2020 roku istnieje możliwość umożenia dla wszelkich działań do 10% (nie więcej niż 1 mln zł). Powiększył się także katalog przedsięwzięć o nowe źródła energii takie jak instalacje wykorzystujące niskoemisyjne gazowe instalacje, mieszanki gazów, wodór czy gaz syntetyczny.

Po raz pierwszy wyeliminowano system papierowego przesyłania wniosków. Obecnie jedyną możliwością ubiegania się o pieniądze z NFOŚiGW w ramach programu „Energia Plus” jest droga elektroniczna.

Nowy nabór Energia Plus. Co ze starymi wnioskami?

Decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, proces przyjmowania wniosków w pierwszym naborze skrócono do 28 września. Instytucja informuje jednak, że wnioskodawcy, którzy złożyli w nim wnioski, ale nie rozpoczęli jeszcze realizacji przedsięwzięcia i nie otrzymali ich zatwierdzenia przez NFOŚiGW a tym samym nie zawarli umowy na dofinansowanie, mogą ubiegać o przeniesienie swojego wniosku z pierwszego do drugiego (korzystniejszego) naboru. Zachowują przy tym prawo do zmodyfikowania złożonych dokumentów oraz dostosowania ich do nowych warunków programu.

CZYTAJ TAKŻE: Agent ubezpieczeniowy. Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Cele programu „Energia Plus”

Podstawowym celem zmodyfikowanego programu jest obniżenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Kluczowe są tutaj zagadnienia związane z poprawą jakości powietrza. Jak informuje NFOŚiGW – Program oferuje wsparcie z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz modernizacji czy rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Gdzie szukać informacji o naborze Energia Plus?

Szczegółowe informacje na temat nowego naboru, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/