Już od pierwszych dni czerwca przewóz pieniędzy przez granicę będzie wymagał deklaracji. Sprawdź kiedy i jak będziesz musiał ją złożyć.

Unijne zasady przewożenia pieniędzy

Jednym z fundamentów Unii Europejskiej jest brak przejść granicznych pomiędzy państwami członkowskimi. Co prawda kraje mają zachowaną integralność terytorialną, ale mieszkańcy wspólnoty mogą poruszać się po niej swobodnie. Inaczej sytuacja wygląda, gdy opuszczasz teren wspólnoty. Od 3 czerwca obowiązywać zaczyna prawo, na mocy którego należy zgłosić przewóz pieniędzy przez granicę.

CZYTAJ TAKŻE: Pieczątka firmowa o niczym nie świadczy

Obowiązek wynika z treści Rozporządzenia 2018/1672, które nie tylko rozszerza powinności ciążące na osobach przewożących środki pieniężne przez granicę, ale i zwiększa dopuszczalność kontroli.

Każdy kto podróżuje ze wskazaną w przepisach kwotą i opuszcza UE lub do niej przybywa, musi poinformować o tym fakcie odpowiednie służby. Co ciekawe sposób poruszania się nie ma żadnego znaczenia. Nowe prawo obowiązuje pasażerów wszystkich środków lokomocji.

Kiedy zgłosić przewóz pieniędzy przez granicę

Ewidencji podlegają wszystkie kwoty powyżej 10 000 euro. Jeśli podróżujesz z mniejszą sumą pieniędzy, nie musisz jej zgłaszać.

To bardzo ważna informacja dla osób podróżujących między innymi z lub do Wielkiej Brytanii, która po Brexitcie nie należy już do UE. A mimo to na jej terytorium pracuje i zarabia wiele osób z Unii Europejskiej.

Fundusz Odbudowy. Co to takiego?

Gdy twój budżet jest większy powinieneś ją zgłosić. Aby to zrobić należy złożyć deklarację właściwym służbom. Tak naprawdę masz do wyboru dwie możliwości. Pierwszą jest Służba Celno-Skarbowa, druga to Straż Graniczna.

Jak zgłosić przewóz pieniędzy

Wspomniana wyżej deklaracja nie dotyczy tylko pieniędzy w gotówce. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, nowe przepisy dotyczą również towarów używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i karty przedpłacone. Rozszerzono więc definicję środków pieniężnych.

Ale także, kontrole mogą objąć pieniądze przesyłane w przesyłkach kurierskich, pocztowych, cargo lub ładunkach kontenerowych.

CZYTAJ TAKŻE: Coraz mniej kredytów dla przedsiębiorców. Banki nie ufają MŚP

Dlatego deklaracja ma szersze działanie niż mogłoby się wydawać. Obowiązek jej złożenia ma zarówno podróżny, który osobiście przewozi wskazaną kwotę, jak i nadawca lub odbiorca, gdy jest ona ulokowana w przesyłce.

Gdyby okazało się, że obowiązek ten nie został spełniony, podmiot odpowiedzialny może zostać wezwany do złożenia deklaracji ujawnienia pieniędzy w ciągu 30 dni.