Umowy śmieciowe od dawna funkcjonują na rynku pracy. W pandemii ich liczba diametralnie wzrosła. Nie powinno dziwić, że pracującym na tej podstawie zależy na potwierdzeniu współpracy. Ale świadectwo pracy dla zleceniobiorcy to pomyłka.

Czym jest świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument kadrowy, potwierdzający stosunek zatrudnienia. Dotychczasowy pracodawca jest zobowiązany do przygotowania go w związku z zakończeniem współpracy z danym pracownikiem. W dokumencie wpisuje się wszelkie informacje związane z zatrudnieniem, między innymi: stanowisko pracy, obowiązki , wykorzystanie uprawnień związanych z macierzyństwem, czy opieką nad innym członkiem rodziny, dni urlopowe. To pakiet informacji także na temat ubezpieczenia i stażu niezbędnego do uzyskania świadczeń emerytalnych.

Pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia. I dostarczyć je do nowego szefa niedługo po podpisaniu umowy o pracę. Wszystkie opisane powyżej obowiązki dotyczą osób związanych stosunkiem pracy, czyli tych które łączy umowa o pracę. Nie można stosować ich przez analogię względem stron umowy zlecenia. Świadectwo pracy dla zleceniobiorcy nie ma żadnych podstaw prawnych.

CZYTAJ TAKŻE: Jaka kara za niewystawienie świadectwa pracy

Świadectwo pracy w czasie rekrutacji

Jako pracodawca doskonale zdajesz sobie sprawę, że proces rekrutacji nie jest łatwy. A potencjalni kandydaci potrafią modyfikować CV, tak by pasowało do konkretnego ogłoszenia. Niestety, przed zatrudnieniem danej osoby nie masz prawa prosić jej o dostarczenie i okazanie świadectwa pracy. Prawdą jest, że to doskonały pomysł na zweryfikowanie twierdzeń ewentualnego pracownika, ale prawo na to nie zezwala.

CZYTAJ TAKŻE: Świadectwo pracy w czasie rekrutacji? To nie najlepszy pomysł

Tak więc świadectwo pracy otrzymasz dopiero jako nowy szef i to tylko wtedy, gdy nawiążesz z kandydatem umowę o pracę. Zleceniobiorca nie ma obowiązku przedstawiania zleceniodawcy tego dokumentu. A ty nie możesz żądać chociażby jego okazania, ani w czasie naboru, ani po nim.

Świadectwo pracy dla zleceniobiorcy

W związku z tym co ustaliliśmy powyżej, świadectwo pracy otrzymują tylko pracownicy. Jeżeli osoba, którą rekrutujesz współpracowała w oparciu o umowę zlecenie, jedynymi dokumentami jakie możesz otrzymać do wglądu będą kolejne umowy zlecenia. Oczekiwanie świadectwa pracy od osoby, która wykonywała swoje obowiązki w oparciu o umowę cywilno-prawną jest błędem.

CZYTAJ TAKŻE: Rekrutacja zgodna z prawem. O co możesz zapytać, a co lepiej przemilczeć

Tak samo jak żądanie przez zleceniobiorcę przygotowania na koniec współpracy świadectwa pracy. Dobrą manierą jest wystawianie zleceniobiorcy referencji lub opinii po zakończeniu prowadzenia wspólnych działań. Ale oczekiwanie otrzymania świadectwa pracy jest nieuzasadnione.