Ad Block 2 is emtpy. Please add a widget contaning the ad.

Zmiany w fotowoltaice

19 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym. Wprowadza ona m.in. nowe obowiązki dla planujących instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 6,5...