Ad Block 2 is emtpy. Please add a widget contaning the ad.

Ustawa PRAWO PRZEDSIĘBIORCY – tekst jednolity

Kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym zasadami praworządności,...