Ochrona fizycznej lokalizacji biznesu i firmowego sprzętu jest ważna dla każdej małej oraz olbrzymiej firmy. I tu właśnie pojawia się ubezpieczenie majątkowe firmy. Ten rodzaj ubezpieczenia biznesowego, znany również jako ubezpieczenie mienia komercyjnego, pomaga chronić majątek biznesowy, niezależnie od tego, czy jest on własnością firmy, czy jest wynajmowany.

Jeśli majątek należący do firmy zostanie skradziony, uszkodzony lub zniszczony, ubezpieczenie majątkowe firmy może pomóc w pokryciu kosztów naprawy lub wymiany:

  • Mienia osobistego znajdującego się w twojej firmie;
  • Narzędzi i sprzętu, którego używasz w biznesie;
  • Zapasów przechowywanych w twoim biurze lub magazynie;
  • Mebli, takich jak kanapy, biurka, krzesła i stoły;
  • Komputerów, których używasz do prowadzenia firmy;
  • Należności i innych ważnych dokumentów.

Agent ubezpieczeniowy. Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Co obejmuje ubezpieczenie majątkowe firmy?

Od szkód majątkowych po obrażenia ciała, ubezpieczenie mienia biznesowego może pomóc chronić cię przed różnymi roszczeniami, takimi jak:

  • Szkody pożarowe w twojej własności. Powiedzmy, że po pożarze meble twojej firmy ulegają zniszczeniu. Ubezpieczenie może pomóc w pokryciu kosztów ich wymiany;
  • Urazy klientów w twojej firmie, takie jak potknięcia i upadki;
  • Kradzież, na przykład włamanie do twojej firmy i kradzież twojego sprzętu;
  • Utracony dochód z powodu braku możliwości prowadzenia firmy z powodu straty objętej ubezpieczeniem.

Oczywiście różne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą mieć różny zakres ochrony, dlatego konieczne jest dokładne zapoznanie się z OWU. Dobrym sposobem na ochronę firmy jest wczesne rozpoznanie zagrożeń, aby można było im zapobiegać.

Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy

Czy nieruchomość firmowa jest objęta zwykłym ubezpieczeniem mieszkaniowym?

Ubezpieczenie majątkowe firmy różni się od ubezpieczenia domu. Zapewnia większą ochronę nieruchomości dla twojej firmy w porównaniu ze standardową polisą dla właścicieli domów, która może obejmować niewielki lub żaden zakres ubezpieczenia nieruchomości biznesowej.

Jeśli prowadzisz firmę w domu, zasady dotyczące właścicieli domów nie chronią technologii, sprzętu ani plików twojej firmy.

 Kto potrzebuje ubezpieczenia majątkowego firmy?

Jako minimum potrzebujesz ubezpieczenia mienia i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dlatego najlepiej zdecydować się na ubezpieczenie mienia biznesowego wraz z ogólnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Bez tych świadczeń możesz być zmuszony do opłacania roszczeń i odszkodowań z własnej kieszeni, co może narazić ciebie i twoją firmę na ryzyko. Niezależnie od branży, w której działasz, ubezpieczenie majątkowe firmy może pomóc chronić twoją działalność. Bardzo ważny jest oferowany zakres ubezpieczenia, który wpływa na to, co dokładnie zabezpiecza wybrana przez ciebie polisa. Równie ważna jest charakterystyka danej branży. W każdej mogą być odmienne ryzyka. Warto sprawdzić, z jakimi branżami najczęściej współpracuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku niektórych wcale nie jest łatwo znaleźć ubezpieczyciela, ponieważ on stwierdzić może, że ryzyko jest zbyt duże i odmówić współpracy.

Czy biuro księgowe ponosi odpowiedzialność za błędy w rozliczeniach?

Przedsiębiorca ma możliwość ubezpieczenia się tylko od wybranych zdarzeń lub zdecydować się na zakup ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, tak zwaną polisę all risk. Zazwyczaj pakiet wychodzi korzystniej cenowo, jednak należy się zastanowić, czy wszystkie spośród nich są realne i czy warto za nie płacić. Być może okaże się, że przedsiębiorca najbardziej obawia się kradzieży z włamaniem i tylko od tego warto zawrzeć ubezpieczenie majątkowe firmy.