Ulga w ZUS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, ulga w postępowaniu egzekucyjnym? ZUS uruchamia w Centrum Obsługi Wniosków o Ulgę (CUL). Starasz się o ulgę? Zobacz, gdzie załatwisz swoją sprawę.

Co to jest Centrum Obsługi Wniosków o Ulgę?

Jak tłumaczy na swojej stronie internetowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centra Obsługi Wniosków o Ulgę ma zapewnić „jeszcze większą standaryzację rozstrzygnięć w sprawach o ulgi.

Jednocześnie nie wpłynie na sposób składania wniosków przez klientów do ZUS – tu nadal pomagać będą doradcy do spraw ulg i umorzeń” – napisano na w komunikacie zakładu.

Ulga w ZUS. Jaki wniosek? Co dalej?

Jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie ulgi po 1 czerwca 2021 roku, twoja sprawa losowo zostanie przydzielona do jednego z dziesięciu CUL (Centrów Obsługi Wniosków o Ulgę).

Zlokalizowano je w oddziałach ZUS w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Legnicy, Wałbrzychu, Rybniku, Rzeszowie, Zabrzu, a także w Pierwszym i Drugim Oddziale ZUS w Łodzi oraz we Wrocławiu.

CZYTAJ TAKŻE: Możesz zapłacić połowę ZUS. Zobacz jak

Jak rozpatrywany jest wniosek o ulgę w ZUS?

Jak tłumaczy wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w oficjalnym komunikacie – „Celem utworzenia Centrów jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie jednolitości podejmowanych przez ZUS rozstrzygnięć. Odmiejscowienie obsługi merytorycznej tych spraw umożliwi automatyczny i losowy przydział wniosków do poszczególnych Centrów. To zapewni jeszcze większą standaryzację rozstrzygnięć”.

To, co się nie zmienia, to fakt, że sporządzając taki wniosek, w dalszym ciągu warto skorzystać z pomocy doradców ds. ulg i umorzeń.

Czy ulga w ZUS może pomóc mojej firmie?

ZUS w sytuacji, w której płatnik znajdzie się w tarapatach i dobrze to udokumentuje, może udzielić pomoc w formie układu ratalnego.

„Od należności objętych tą ulgą – począwszy od dnia następnego po dniu złożenia wniosku – nie nalicza się odsetek za zwłokę. W przypadku należności z tytułu składek, w okresie tym ustalana jest natomiast opłata prolongacyjna stanowiąca 50% stawki odsetek za zwłokę, obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Zawarcie układu ratalnego pozwala wnioskodawcy m.in. prowadzić dalej działalność gospodarczą” – napisano na stronie zakładu.

Rozłożenie zaległych świadczeń ZUS na raty

Jedną z zalet takiego rozwiązania jest np. zawieszenie działań egzekucyjnych, jakie standardowo podjąłby ZUS. Po drugie, przedsiębiorca objęty taką pomocą może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Warunki rozłożenia na raty zaległych świadczeń ZUS?

Pierwszym i zasadniczym krokiem w stronę takiego rozwiązania jest złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosku oraz dokumentów, które pozwolą ocenić sytuację finansową wnioskującej osoby.

Nie ma jednej listy takich dokumentów. Zazwyczaj jest ona ustalana indywidualnie przez pracownika ZUS. Wszystko zależy od tego, o jakim zobowiązaniu mówimy, jaka jest forma prowadzonej działalności oraz jej opodatkowania.