magazyn-firma
5 min. czytania

Umorzenie subwencji z tarczy 1.0 tylko na wniosek

umorzenie subwencji
Autor
Anna Nowakowska
Opublikowano
06 05 21

Otrzymałeś pomoc finansową od państwa? Możesz zostać zwolniony z konieczności zwrotu. By umorzenie subwencji z tarczy 1.0 doszło do skutku potrzebny jest twój wniosek. Czasu jest mało.

Subwencję z tarczy 1.0 trzeba rozliczyć

Jak każde pieniądze w firmie, tak i te pochodzące z Tarczy Finansowej 1.0 trzeba rozliczyć. Polski Fundusz Rozwoju rok po uruchomieniu pierwszej puli pomocy dla przedsiębiorców, umożliwia także umorzenie subwencji z tarczy 1.0. Ale trzeba wiedzieć jak to zrobić, bo proces wymaga aktywności beneficjenta.

Tarcza Finansowa 1.0 to pierwszy pakiet pomocowy dla przedsiębiorców poszkodowanych pandemią koronawirusa i wynikającymi z niej obostrzeniami. Z programu skorzystało 348 138 małych i średnich przedsiębiorców. Trafiła do nich łącznie kwota 60 990 594 656 zł.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza Branżowa. Co to jest i czy wystarczy?

Zwolnieni z obowiązku rozliczenia pieniędzy pochodzących z tarczy są tylko podmioty, które:

 • spłaciły w całości otrzymaną subwencję
 • otrzymały od PFR wezwanie do zwrotu pieniędzy
 • nie mają już konta w banku, poprzez który ubiegały się o otrzymanie wsparcia.

Rozliczenie i umorzenie subwencji z tarczy 1.0 a bankowość elektroniczna

Skoro to bank był podmiotem za pośrednictwem którego przedsiębiorcy zawierali umowy o subwencję, wszystkie formalności należy dokonywać tą samą drogą. Dlatego posiadanie dotychczasowego, aktywnego konta bankowego jest wymogiem niezbędnym.

Do rozliczeń związanych z pieniędzmi z tarczy 1.0 należy używać bankowości elektronicznej. To tam ty albo uprawniona przez ciebie osoba znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty. Tam też znajdziesz wniosek o umorzenie subwencji z tarczy 1.0.

Jeśli twoja umowa z bankiem się kończy, przedłuż ją jak najszybciej. To jedyny sposób aby przeprowadzić proces umarzania od początku do końca. Dopiero po zakończeniu procedury będziesz mógł rozwiązać umowę z bankiem. Ale zanim to zrobisz upewnij się, że masz potwierdzenia wszystkich dokonywanych czynności.

Aby reprezentacja przedsiębiorcy była skuteczna, niezbędne jest pełnomocnictwo. Jego okazanie będzie niezbędne podczas ewentualnej kontroli ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju.

CZYTAJ TAKŻE: Kiedy i jak otrzymasz pomoc od Rzecznika MŚP

Umorzenie subwencji z tarczy 1.0 : Ile czasu na złożenie wniosku

Procedura umarzania została uruchomiona 29 kwietnia 2021 roku. PFR bardzo precyzyjnie określił w niej terminy na złożenie wniosku o umorzenie zwanego też Oświadczeniem o Rozliczeniu subwencji finansowej.

Przedsiębiorca, który otrzymał pomoc w ramach tarczy 1.0 ma 10 dni roboczych (czyli bez uwzględniania weekendów) na złożenie wniosku o umorzenie. Termin ten należy liczyć od dnia, w którym minął rok od wypłaty subwencji.

To bardzo ważne, sprawdź kiedy wpłynął na twoje konto przelew z państwowymi środkami. Jeśli miało to miejsce pod koniec kwietnia, masz coraz mniej czasu.

CZYTAJ TAKŻE: Umorzenie składek ZUS. Kiedy będzie możliwe

Gra jest warta świeczki, bo umorzenie może dotyczyć 75%, a nawet 100% otrzymanej kwoty.

Częściowe umorzenie subwencji z tarczy 1.0

Polski Fundusz Rozwoju uzależnił procent umorzenia od paru czynników, jednym z nich jest utrzymanie poziomu zatrudnienia. Częściowe umorzenie może sięgnąć 75% wartości dotacji.

Mali i średni przedsiębiorcy dodatkowo muszą wykazać, że prowadzą działalność przez 12 miesięcy od dnia otrzymania subwencji. Znaczenie ma również strata gotówkowa.

W przypadku mikrobiznesów ważny jest czas prowadzenia firmy oraz skala zatrudnienia.

CZYTAJ TAKŻE: Nowe kody PKD. Lista branż uprawnionych do pomocy

Pełne umorzenie subwencji z tarczy 1.0

Aby umorzenie subwencji z tarczy 1.0 objęło pełną kwotę przedsiębiorca, który spełnia wymagania do zwolnienia częściowego musi prowadzić działalność w ramach wskazanego w rozporządzeniu kodu PKD.

Jeśli twój biznes należy do chociaż jednego z poniższych kodów, możesz ubiegać się o umorzenie subwencji z tarczy 1.0 w 100%:

 • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów;
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Decyzja PFR w sprawie umorzenia

Złożenie wniosku nie powoduje, że konieczność zwrotu środków zostanie umorzona automatycznie. PFR w sprawie umorzenia subwencji podejmuje decyzję, która może być pozytywna i negatywna. Każdy wnioskodawca otrzyma ją w ciągu 15 dni od ostatniego dnia na złożenie wniosku.

Jeśli okaże się, że pieniądze zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem lub przedsiębiorca nie dopełni wszystkich formalności środki trzeba będzie zwrócić w całości. W terminie 14 dni od otrzymania decyzji negatywnej.

W niektórych przypadkach PFR rozpocznie postępowanie wyjaśniające. Co wydłuży czas wydania ostatecznego rozstrzygnięcia o maksymalnie 6 miesięcy.

CZYTAJ TAKŻE: Sequel rządowej pomocy. Tarcza 6.0 – czy pomoże mojej firmie? – RAPORT MAGAZYNU FIRMA

REKLAMA
(Wideboard)

To Cię zainteresuje

Podatek od nadmiarowych zysków. Która firma go zapłaci?

Podatek od nadmiarowych zysków, traktowany przez wielu jako „podatek Sasina” ma dotyczyć firm zatrudniających ponad 250 osób. Zapisano…
podatek od nadmiarowych zysków

Będzie porównywarka cen węgla. I to rządowa!

26 września 2022 rusza rządowa porównywarka cen węgla, a dokładnie możliwość rejestracji w niej przedsiębiorców. Kancelaria Premiera uruchomiła…
porównywarka cen węgla

CEIDG czeka rewolucja! Co się zmieni w jednym okienku?

CEIDG czeka rewolucja. Zresztą kolejna już w ostatnich latach. Tym razem resort rozwoju przygotował nowelizację ustawy regulującej działanie…
CEIDG

Frankowicze w tarapatach. Najpierw cios od Moskwy, teraz od Berna

Ogłoszenie mobilizacji przez Putina umocniło w środę franka, uznawanego za bezpieczną przystań do rekordowych poziomów. 24 godziny później…
Frankowicze
20 09 22

Ile kosztuje polecony priorytet? Poczta Polska znów podnosi ceny

Ile kosztuje polecony priorytet? Odpowiedź na to pytanie znów zmieni się od 1 października 2022 r. Poczta Polska…
Ile kosztuje polecony priorytet?
20 09 22

Tarcza Solidarnościowa dla firm

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ograniczenie dynamiki wzrostu cen dla konsumentów – takie efekty w ocenie Ministerstwa Rozwoju ma…
Tarcza Solidarnościowa
REKLAMA
(Wideboard)

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier