Prowadzenie rozliczeń w formie karty podatkowej jest niezwykle wygodne. Ale jak się okazuje, niedopełnienie ciążących na przedsiębiorcy obowiązków może skutkować wieloma komplikacjami. Utrata karty podatkowej nie jest wcale trudna.

Karta podatkowa wiąże się z płaceniem stałej kwoty podatku bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Ale uzyskanie decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego o prawie do korzystania z tej formy rozliczeń nie kończy obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy. Jakiekolwiek niedopatrzenie czy niepoinformowanie skarbówki o zmianie sytuacji firmy może skutkować surową karą. Dowiedz się za co grozi utrata karty podarunkowej i co zrobić jeśli do niej dojdzie.

Kiedy stracisz prawo do karty podatkowej

Do utraty prawa do karty podatkowej doprowadzić mogą wszelkie działania, a także zaniedbania w wypełnianiu ustawowych obowiązków wynikających z tej formy opodatkowania lub zmiany, do których dochodzi wraz z rozwojem firmy. Należą do nich między innymi:

  • wykraczanie poza działalności wskazane w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • podjęcie niewymienionej w przepisach pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • rozpoczęcie przez małżonka podatnika prowadzenia takiej samej działalności gospodarczej,
  • prowadzenie biznesu poza granicami Polski,
  • zatrudnienie większej niż dopuszczalna liczny osób.

CZYTAJ TAKŻE: Karta podatkowa bez tajemnic

Utrata karty podatkowej. I co dalej

Jeżeli utrata karty podatkowej spowodowana będzie działaniem lub zaniechaniem przedsiębiorcy, to on będzie musiał poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy. To bardzo ważne. Ponieważ w chwili utraty prawa do rozliczenia kartą podatkową powstaje obowiązek prowadzenie ewidencji podatkowej. Niepoinformowanie skarbówki o nowych okolicznościach spowoduje, że obowiązek ewidencyjny będzie trzeba zrealizować w stosunku do minionych miesięcy.

Jaka ewidencja podatkowa

Przedsiębiorca ma 7 dni od chwili powstania okoliczności pozbawiającej prawa do karty podatkowej na zawiadomienie Urzędu Skarbowego. W zależności od sytuacji niezbędne będzie prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencja ryczałtu. Podatnik ma do wyboru tylko te dwie formy opodatkowania. Jeśli wybierze rozliczenie podatku na zasadach ogólnych niezbędnym będzie także prowadzenie: ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Obowiązek ewidencyjny powstaje z chwilą utraty prawa do korzystania z karty podatkowej.

CZYTAJ TAKŻE: Czynny żal, czyli jak uniknąć kary za przewinienie karnoskarbowe

Karta podatkowa wymaga dokładności

Przedsiębiorca, który nie dopełnił ciążących na nim obowiązków lub co gorsza specjalnie naginał warunki wydania pozytywnej decyzji o korzystaniu z karty podatkowej lub z premedytacją podawał nieprawdziwe dane na fakturze będzie miał spore kłopoty. Ponieważ będzie musiał uzupełnić ewidencję od początku roku, w którym stwierdzono nieprawidłowości. Poza koniecznością uzupełnienia braków przedsiębiorca będzie musiał także opłacić zaległy podatek w nowej formie.