Wniosek do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji przepisów to najlepsza droga, by czarno na białym mieć na papierze np. kwestie dotyczące ubezpieczeń społecznych czy zasad obliczania składek w konkretnej sytuacji.

Wniosek do ZUS pozwala lepiej zinterpretować przepisy. Sprawdzamy jak go przygotować, kto może z takiej możliwości skorzystać i ile będzie to kosztowało?

Pisemna interpretacja przepisów ZUS

Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych bywają mocno zawiłe. Czasem możemy potrzebować jasnych wytycznych, by nie narazić się na kary i spełnić obowiązki nałożone przez przepisy. Dlatego właśnie ZUS wydaje przedsiębiorcom (na ich wniosek) pisemne interpretacje z zakresu ubezpieczeń w konkretnych sprawach.

Kto może złożyć wniosek do ZUS ws. pisemnej interpretacji przepisów?

Wniosek do ZUS o interpretacje przepisów w indywidualnych sprawach może złożyć każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność jako osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna np. spółka komandytowa czy jawna.

CZYTAJ TAKŻE: Nowy termin płatności składek ZUS i automatyzacja rozliczeń

Czego może dotyczyć wniosek ws. pisemnej interpretacji przepisów?

Wniosek, o którym mowa może dotyczyć różnych obszarów leżących w kompetencji ZUS np. obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek takich jak zdrowotna, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wniosek może także dotyczyć podstawy, od której powinniśmy obliczyć składkę na wyżej wymienione instrumenty.

Czy ZUS może odmówić pisemnej interpretacji przepisów?

ZUS ma prawo nie wydać pisemnej interpretacji przepisów, jeśli wniosek dotyczy np. obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu czy opłacania składek. To samo jest w przypadku uznania pracy za „pracę w szczególnych warunkach oraz w szczególnym charakterze”. Podobny problem będzie w przypadku wniosków ws. świadczeń, czy składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.

CZYTAJ TAKŻE: Ulga w ZUS. Zobacz, jak ją załatwić?

ZUS odmówi także interpretacji jeśli wnioskujemy o ustalenie  właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, np. w przypadku, w którym osoba pracująca Polsce chce rozpocząć działalność gospodarczą w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Jak złożyć wniosek o interpretację przepisów?

Warto skorzystać z gotowego wzoru takiego wniosku, który dostępny jest pod tym adresem. Wnioski rozpatrywane są przez dwa oddziały ZUS w zależności od tego, w której części Polski działa wnioskodawca. Są to oddziały ZUS w Gdańsku oraz Lublinie. Oczywiście nie musimy jechać do tych miast. Można skorzystać z poczty lub złożyć wniosek poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Koszt pisemnej interpretacji w ZUS

Wydanie pisemnej interpretacji ZUS wiąże się z kosztem 40 PLN. Jak informuje ZUS – „pieniądze należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek właściwego oddziału”.