magazyn-firma
Z tego artykułu dowiesz się:

PIT-11 to bardzo ważny dokument dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Każdy płatnik ma obowiązek przekazać go dwóm podmiotom. Jednym z nich jest właściwy Urząd Skarbowy, do którego deklaracja musi trafić w poniedziałek.

Co to jest PIT-11

PIT-11 to deklaracja mówiąca o: przychodach, dochodach, kosztach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wystawia ją pracodawca jako płatnik, na którym w ciągu roku ciąży obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Dokument wystawia się patrząc na faktyczne terminy wypłaty wynagrodzenia, a nie czas zatrudnienia. Przedstawione kwoty muszą dotyczyć jednego roku.

Pracodawcy we wskazanym w przepisach terminie, muszą przesłać wypełnione formularze do Urzędu Skarbowego oraz pracownika, którego dany PIT-11 dotyczy. Dokument jest podstawą do rozliczenia się pracownika z fiskusem poprzez sporządzenie rocznego zeznania podatkowego: PIT-37 lub PIT-36.

CZYTAJ TAKŻE: Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2021 roku

Dla łatwiejszego czytania niniejszego artykułu używać będziemy określenia pracownik, ale musimy zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczy większej ilości podmiotów. Mianowicie wszystkich współpracowników. Do grupy, której trzeba przekazać PIT-11 poza osobami pracującymi w oparciu o umowę o pracę należą: zleceniobiorcy, osoby działające w oparciu o umowę o dzieło czy menadżerowie na kontraktach.

Kto musi złożyć PIT-11

Przepisy nakazują wystawienie PIT-11 wszystkim podmiotom, na których ciąży obowiązek poboru zaliczek. Zgodnie z artykułem 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są to:

  • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy,
  • uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów,
  • organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
  • wojewódzkie urzędy pracy – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • areszty śledcze i zakłady karne – od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
  • oddziały Agencji Mienia Wojskowego – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej,
  • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich.

Do kiedy przesłać PIT-11

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, kto jest adresatem formularza. Pracodawca musi przesłać deklarację dwóm podmiotom, każdemu w innym terminie. Na przekazanie PIT-11 do Urzędu Skarbowego jest czas do 31 stycznia. Z kolei pracownicy muszą otrzymać PIT-11 do 28 lutego. Takie terminy wskazują przepisy, jednak w 2021 roku oba ulegają delikatnym modyfikacjom. Jak wyjaśnia Izabela Młynarczyk, prowadząca Biuro Rachunkowe BRIM, zarówno 31 stycznia jak i 28 lutego przypadają w 2021 roku w niedzielę, a to oznacza że ostatecznym terminem na przesłanie dokumentów będzie 1 lutego i odpowiednio 1 marca. – Przesunięcie wynika z treści artykułu 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z nim jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – dodaje.

CZYTAJ TAKŻE: Szef może „siłą” wysłać pracownika na zaległy urlop za 2020 rok

Jak dostarczyć PIT-11

Na to pytanie również nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Forma w jakiej należy przekazać deklarację jest uzależniona od adresata. Przepisy nie narzucają sposobu dostarczenia PIT-11 pracownikowi. Pracodawca może wybrać dowolny sposób np. wysłać formularz pocztą czy przekazać go „do rąk własnych”. W przypadku Urzędu Skarbowego tej dowolności już nie ma. Fiskus przyjmuje PIT-11 tylko w wersji elektronicznej. Wielkość firmy pozostaje bez znaczenia. Co więcej dokument należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym.

CZYTAJ TAKŻE: Demografia a rynek pracy. Nadchodzi epoka pracownika

To Cię zainteresuje

02 02 23

Zamrożenie cen gazu dla piekarni i cukierni. Jak skorzystać?

Rząd zapowiada zamrożenie cen gazu dla piekarni i cukierni. Rozwiązanie takie wejdzie w życie na początku kwietnia. Piekarnie…

Wirtualne biuro – łatwy sposób na zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy

Oddzielenie sfery prywatnej od zawodowej jest podstawową czynnością, na jakiej powinniśmy się skupić podczas prowadzenia firmy. Prowadząc jednoosobową…
12 01 23

Shopee niespodziewanie kończy działalność w Polsce. Allegro pozbyło się poważnej konkurencji

Shopee, platforma zakupowa kojarzona z krzykliwych reklam kończy działalność. 13.01.2023 platforma znika z polskiego rynku. Shopee kończy działalność…

Dyrektywa Omnibus. Tak sprzedawcy omijają prawo

Dyrektywa Omnibus nakłada na właścicieli sklepów nowe obowiązki. Chodzi m.in. o wyeliminowanie fałszywych promocji, które wprowadzały w błąd…
dyrektywa omnibus

Sklepy stacjonarne zamykają się na potęgę. Tylko w kilku segmentach znaczne wzrosty liczby otwarć

Blisko 4 tysiące sklepów stacjonarnych zamknęło się w Polsce w całym 2022 roku. To dane firmy Dun &…
sklep spożywczy
05 01 23

Fundacja Polska Bezgotówkowa wydłużyła okres finansowania terminali i softposów

Do 12 miesięcy Fundacja Polska Bezgotówkowa wydłuża okres finansowania terminali i aplikacji płatniczych na urządzenia mobilne (tzw. softposy).…
terminal

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier