magazyn-firma

Umowa o pracę to marzenie wielu osób pracujących na tzw. umowach śmieciowych. Taka forma zatrudnienia jest bardzo korzystna z punktu widzenia pracownika i nieco mniej - z punktu widzenia pracodawcy. Jak wygląda kwestia wypłaty wynagrodzenia na umowie o pracę? Co grozi pracodawcy za przekroczenie terminu? Wyjaśniamy!

Umowa o pracę - co warto wiedzieć?

Czym jest sama umowa o pracę? Jest to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą, a zatrudnionym. Polega on na złożeniu przez obie strony zgodnych oświadczeń woli w których pracodawca zobowiązuje się do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia na rzecz pracownika. Ten drugi natomiast deklaruje wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym.

Umowa o pracę zawierana jest z reguły na piśmie (na okres próbny, zastępstwo, czas określony bądź nieokreślony). W wyjątkowych sytuacjach jednak dopuszczalne jest jednak zawarcie umowy w formie ustnej. Taka umowa musi jednak zostać w najbliższym możliwym terminie potwierdzona przez pracodawcę w formie pisemnej. Jeśli tak się nie stanie, to w myśl przepisów kodeksu pracy pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

ZOBACZ TEŻ: Przedwstępna umowa o pracę. Czy można karać za to, że pracownik nie podejmie zatrudnienia?

Umowa o pracę może także zostać wypowiedziana. Wiąże się to z koniecznością zachowania okresu wypowiedzenia adekwatnego do zawartej umowy. Jakie mogą być tryby wypowiedzenia umowy o pracę? Oto one:

  • za wypowiedzeniem,
  • za porozumieniem stron,
  • bez wypowiedzenia (m.in. ze względów dyscyplinarnych),
  • z upływem terminu, na który została podpisana umowa.

Istnieją także inne sytuacje, w których umowa o pracę może zostać rozwiązana. Mowa o śmierci pracodawcy lub pracownika oraz o dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w miejscu pracy (np. w wyniku aresztowania).

Umowa o pracę - co z wypłatą pensji?

Wypłata pensji to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy po zawarciu z pracownikiem umowy o pracę. Dniem wypłaty wynagrodzenia powinien być konkretny i stały dzień tygodnia w przeciągu pierwszych 10 dni następujących po miesiącu, w którym świadczona była praca. Co jeśli jednak pracodawca nie wywiąże się ze swojej części umowy i nie wypłaci pracownikowi wynagrodzenia w ustalonym terminie?

Nie ma usprawiedliwienia dla pracodawcy, który nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia w ustalonym terminie. Przyczyną nie może być w tym wypadku nawet tragiczna sytuacja finansowa firmy. Pracodawca ma obowiązek zorganizować fundusze na wypłaty dla pracowników. W przeciwnym razie przysługuje im szereg środków ochrony prawnej zabezpieczających ich interesy. Oszukani pracownicy mogą m.in. domagać się swoich praw na drodze sądowej. A pracodawcy w takiej sytuacji grożą bardzo srogie konsekwencje - grzywna w wysokości do 30 000 złotych, ograniczenie, a nawet pozbawienie wolności.

Prawa pracownika a brak terminowego przelewu pensji na konto

Jakie jeszcze prawa ma pracownik w przypadku braku terminowego wypłacenia wynagrodzenia przez pracodawcę? Oto one:

  1. Pracownik może zgłosić zaistniałą sytuację do Państwowej Inspekcji Pracy. Ta z kolei jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli u pracodawcy. Jeśli potwierdzą się zarzuty ze strony zatrudnionych, to PIP może nakazać dopełnienie obowiązków przez pracodawcę wobec pracowników. Mogą też pojawić się podstawy do wszczęcia postępowania w zakresie wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym.
  2. Pracownik ma prawo żądać odsetek za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Co ciekawe, owe odsetki przysługują także w sytuacji, w której spóźniona wypłata nie przyniosła szkody pracownikowi. Znaczenia nie ma też tutaj, czy pracodawca miał wpływ na opóźnienie wypłaty wynagrodzenia.
  3. Pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym). Jest to możliwe w sytuacji, w której - według  art. 55 § 11 Kodeksu Pracy “pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni”.

A jakie Wy macie doświadczenia w kwestii wypłat wynagrodzenia przez pracodawców? Czy napotkaliście na jakieś związane z tym problemy w toku Waszej kariery zawodowej?

 

REKLAMA
(Wideboard)

To Cię zainteresuje

PILNE!!! Stopy procentowe bez zmian! RPP zaskoczyła ekonomistów

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie - poinformował Narodowy Bank Polski. To zaskakująca…
stopy procentowe
05 10 22

Do komornika przez notariusza. Będą notarialne nakazy zapłaty!

Rząd przyjął forsowany przez resort sprawiedliwości projekt ustawy o notariacie. Wśród kilku rozwiązań, szczególnie ważnym dla przedsiębiorców będą…
Notarialne nakazy zapłaty

Umowa na okres próbny 2023. Co się zmienia?

Od 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie nowe zasady dotyczące zatrudniania osób na okres próbny. Mowa o…
umowa na okres próbny

Licytacje komornicze. Samochody dostawcze da się kupić. Sprawdziliśmy jakie!

Kiedy na rynku auta drożeją, a wybór jest czasem iluzoryczny, warto zajrzeć na licytacje komornicze. Samochody dostawcze potrzebne…
Licytacje komornicze. Samochody dostawcze
30 09 22

Zatory płatnicze: Małe firmy wreszcie lepiej chronione?

Zatory płatnicze to zmora wielu firm. Sejm przyjął właśnie nowelizację ustawy antyzatorowej, której efektem ma być m.in. wzmocnienie…
zatory płatnicze
30 09 22

Koniec Getin Banku. Co z pieniędzmi? Co z akcjami?

To koniec Getin Banku. Getin Noble Bank został objęty przymusową restrukturyzacją. O swoje pieniądze nie muszą martwić się…
Koniec Getin Banku
REKLAMA
(Wideboard)

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier