Prowadzenie działalności gospodarczej obliguje nas do rozliczania podatku VAT. Po spełnieniu odpowiednich warunków niektórzy przedsiębiorcy mogą jednak ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku. Jakie to warunki i kto może się ubiegać o zwolnienie z VAT?

Kto może ubiegać się o zwolnienie z podatku VAT?

Na samym początku musimy odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie — kto może ubiegać się o zwolnienie z podatku VAT? Generalnie zobligowani do płacenia tej daniny są przedsiębiorcy prowadzący działalność w sposób zorganizowany i ciągły. Jeśli jednak nie przekroczyliście pewnego limitu obrotów, to możecie się ubiegać o zwolnienie z podatku VAT. Podobnie sytuacja wygląda w sytuacjach, w których sprzedajecie pewne rodzaje towarów bądź gdy świadczycie niektóre rodzaje usług.

Dwie kategorie zwolnienia z podatku VAT

Zwolnienie z podatku VAT dzielimy na dwie kategorie — przedmiotowe oraz podmiotowe. Każdej z nich warto poświęcić kilka słów.

  • Przedmiotowe zwolnienie z VAT związane jest z rodzajem prowadzonej przez podatnika działalności. Takie zwolnienie warunkuje specjalny katalog stworzony na mocy art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Wyszczególnione w nim zostały czynności, które mogą być zwolnione ze wspomnianej daniny. Mowa o m.in. takich pozycjach, jak usługi medyczne, finansowe czy chociażby edukacyjne.
  • Podmiotowe zwolnienie z VAT to przywilej, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają warunek dotyczący wielkości obrotu wymieniony w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT. W bieżącym, 2021 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT nadal wynosi 200 000 zł w skali roku. Oznacza to, że upoważnione do zwolnienia są te podmioty, których obrót ze sprzedaży opodatkowanej netto w ubiegłym roku nie przekroczył sumy 200 000 zł.

Jak można ubiegać się o zwolnienie przedmiotowe z VAT?

Aby skorzystać z możliwości zwolnienia przedmiotowego z VAT, przedsiębiorca musi świadczyć usługi, które są zwolnione z takiej daniny. Wymienione zostały także rodzaje przykładowych pozycji z katalogu zwolnionych z popularnego podatku. Mowa m.in. o wspomnianych usługach medycznych, finansowych i edukacyjnych. Każdy z tych przypadków wymaga krótkiego omówienia.

  • medyczne — w myśl przepisów art. 43 ust.1 ustawy o VAT z daniny zwolnione są „usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze”. Oznacza to, że podatku VAT nie muszą odprowadzać osoby wykonujące w ramach własnej działalności gospodarczej takie zawody, jak lekarz, dentysta, pielęgniarka, położna, psycholog, czy chociażby opiekun medyczny.
  • edukacyjne — ustawa o VAT zwalnia z podatku podmioty świadczące usługi edukacyjne. Mowa oczywiście o wszelkiej maści niepublicznych szkołach i placówkach edukacyjnych (np. prywatnych uczelniach). Co ciekawe, pod omawiany przypadek można podpiąć także wszelkiej maści podmioty zajmujące się kształceniem oraz przekwalifikowaniem zawodowym.
  • finansowe — aby dany podmiot je świadczący był zwolniony z odprowadzania podatku VAT, musi oferować klientom następujące usługi:
  • możliwość przeprowadzania transakcji walutowych,
  • usługi ubezpieczeniowe,
  • udzielanie kredytów i pożyczek,
  • usługi w zakresie zabezpieczeń transakcji (poręczenia, gwarancje),
  • usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

Warto jednak pamiętać o kilku wyjątkach, w których przypadku nie można liczyć na zwolnienie z odprowadzania podatku VAT. Mowa o podmiotach, które świadczą usługi w zakresie wynajmu pojazdów zastępczych oraz tych, które zajmują się szacowaniem i likwidacją szkód.

O zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT mogą starać się także podmioty świadczące inne usługi pod warunkiem, że znajdują się one w katalogu opracowanym przez organy administracji podatkowej. Jeśli więc jesteście zainteresowani takim rodzajem zwolnienia z daniny, to warto zapoznać się z odpowiednimi przepisami, które dostępne są do wglądu m.in. na stronach rządowych.