Masz pomysł na własną firmę, ale paraliżują cię koszty związane z jej funkcjonowaniem? Działalność nierejestrowana to rozwiązanie, dzięki któremu zbadasz rynek bez uciążliwej administracji i kosztów, w tym składek ZUS.

Działalność nierejestrowana czyli jaka

Jak sama nazwa wskazuje jest to sposób prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności dokonywania rejestracji, czyli wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z opisywanego ułatwienia może skorzystać każdy, o ile nie przekroczy miesięcznego limitu przychodu, który w 2021 roku wynosi 1400 zł. Kwota ta uzależniona jest od wysokości płacy minimalnej. Od razu widać, że jest to forma drobnego zarobkowania, która pozwala poznać: realia prowadzenia własnej firmy, sposoby szukania klientów, posiadane kompetencje. Nie każdy nadaje się do świata biznesu, działalność nierejestrowana to próba obciążona niskim ryzykiem finansowym. Jeżeli jednak przekroczysz wskazaną granicę o chociażby 1 zł, będziesz musiał w terminie 7 dni od zaistnienia tego faktu zarejestrować działalność ze wszystkimi jej obowiązkami, powstającymi na szczęście od chwili dokonania spisu do ewidencji.

CZYTAJ TAKŻE: Czy zawieszenie działalności gospodarczej się opłaca?

Jakie korzyści przysługują osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną

Poza wspomnianym wyżej zwolnieniem z konieczności opłacania składek do ZUS, drobni lub początkujący przedsiębiorcy nie muszą wcale zgłaszać się do ubezpieczenia. Co więcej, nie muszą wyrabiać numerów NIP i REGON, chyba że rodzaj prowadzonej działalności wymaga posiadania kasy fiskalnej. W takich przypadkach numer NIP będzie obowiązkowy. Ponadto mogą prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży.

CZYTAJ TAKŻE: Zmiana danych firmy w CEIDG

Obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną

Po zapoznaniu się z przywilejami, trzeba wspomnieć o powinnościach. Bez względu na rodzaj działalności przedsiębiorca ją prowadzący musi płacić podatki. Przychody trzeba uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeżeli kontrahent tego zażąda należy wystawić mu dokument potwierdzający transakcję np. fakturę. Co ważne, fakt niedokonania wpisu do rejestru CEIDG nie odbiera potencjalnym klientom praw wynikających z przepisów o konsumentach. A także, nie zwalnia z konieczności przestrzegania regulacji dotyczących RODO.

Zwolnienie z VAT zależne od branży

Podobnie, jak w przypadku innych drobnych przedsiębiorców, osobom prowadzącym działalność nierejestrowaną przysługuje zwolnienie z VAT na mocy artykułu 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim abolicji podatkowej podlegają transakcje dokonywane przez osoby, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Chyba, że prowadzone działania należą do grupy objętej przymusowym opodatkowanie VAT.

Komu nie przyda się działalność nierejestrowana

Mimo niezaprzeczalnych zalet, działalność nierejestrowana nie jest dla każdego. Z uwagi na jej ograniczenia, niedozwolonym jest uzyskanie przez prowadzących ją przedsiębiorców koncesji czy zezwoleń. Osoby te nie mogą zawrzeć umowy spółki cywilnej.