magazyn-firma
Z tego artykułu dowiesz się:

Krajowa Administracja Skarbowa to jednostka, o której  wiemy bardzo mało. Jakie są jej kompetencje? Kiedy inspektor KAS może odwiedzić przedsiębiorcę?

Co to jest KAS, czyli Krajowa Administracja skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa jest organem administracji skarbowej oraz celnej w Polsce. Powstała w 2016 roku, kiedy to na mocy odpowiedniej ustawy pod tym szyldem skonsolidowane zostały takie jednostki, jak administracja podatkowa (urzędy i izby skarbowe), kontrola skarbowa (urzędy kontroli skarbowej) oraz Służba Celna (czyli izby celne, urzędy celne oraz oddziały celne). Warto pamiętać również o tym, że w struktury Krajowej Administracji Skarbowej wlicza się także jednostkę, jaką jest Służba Celno-Skarbowa, która jest organem ścigania.

Jakie są kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej? Czy trzeba się jej obawiać?

Kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej są dość rozległe. Związane są głównie z dbaniem o to, by przestrzegane były obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa podatkowego. Zagłębiając się w szczegóły, możemy wyliczyć następujące zadania, z którymi mierzą się urzędnicy KAS:

 • obsługiwanie dochodów z podatków, opłat i cła,
 • prowadzenie zajęć z edukacji podatkowej i celnej,
 • kształcenie i szkolenie pracowników i funkcjonariuszy,
 • przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu,
 • obsługa systemu Intrastat i Extrastat,
 • egzekucja podatków i zabezpieczenie należności,
 • obsługa podatników i przedsiębiorców oraz wspieranie ich w prawidłowym opłacaniu podatków i cła,
 • kontrola kantorów,
 • pobieranie cła dla towarów i uregulowanie ich sytuacji,
 • wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom skarbowym i obrotowi nielegalnych towarów, ściganie przestępców skarbowych,
 • współpraca celno-skarbowa w ramach Unii Europejskiej.

Krajowa Administracja Skarbowa realizuje jeszcze wiele innych, pomniejszych zadań, chociażby takich jak prowadzenie audytu i kontroli wewnątrzurzędowej. Za nadzór nad działaniami KAS odpowiedzialni są Minister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Kiedy inspektor KAS może odwiedzić siedzibę firmy?

Krajowej Administracji Skarbowej, tak często budzącej postrach wśród przedsiębiorców nie powinniśmy się obawiać. Nie działa ona w taki sposób, że prowadzi kontrole, gdzie popadnie, szukając jakichkolwiek uchybień.

Aby w naszym przedsiębiorstwie pojawił się inspektor KAS, muszą pojawić się przesłanki wskazujące na poważne nieprawidłowości bądź zaniedbania. Kontrole Krajowej Administracji Skarbowej prowadzone są głównie wobec podmiotów, które podejrzewa się o oszustwa podatkowe na większą skalę, wyłudzanie podatków, pranie brudnych pieniędzy czy przestępstwa rażąco uszczuplające budżet państwa.

Po wkroczeniu do siedziby danego przedsiębiorstwa kontrolerzy sprawdzają prawidłowość rozliczeń w zakresie podatku PIT i VAT. Kontrola celno-skarbowa może być przeprowadzona bez wcześniejszego zawiadomienia kontrolowanego podmiotu (w celu zapobieżenia ewentualnemu mataczeniu). Inspektorzy KAS muszą jednak okazać upoważnienie do skontrolowania danego podmiotu, które zawiera informacje takie, jak:

 • wskazanie podstawy prawnej wszczynania kontroli,
 • oznaczenie organu prowadzącego czynności kontrolne,
 • datę i miejsce wystawienia stosownego upoważnienia,
 • dane osobowe osoby uprawnionej do wykonywania kontroli,
 • numer legitymacji służbowej inspektora,
 • wskazanie przedsiębiorcy objętego kontrolą,
 • określenie zakresu przedmiotowego kontroli,
 • wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli,
 • podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,
 • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

Jeśli upoważnienie nie zawiera wyżej wymienionych informacji, to taki dokument nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Jeśli przedsiębiorca dba o sprawy celno-skarbowe z należytą starannością, to nie musi  obawiać się o to, że Krajowa Administracja Skarbowa wpadnie do  firmy w celu skontrolowania jej. Jej zadaniem jest bowiem wykrywanie i ściganie przestępstw i zbrodni skarbowych mających na celu oszukanie Skarbu Państwa na spore sumy. Inspektorzy mają na co dzień o wiele ważniejsze i trudniejsze do rozwiązania sprawy na głowie, niż wyrywkowe kontrolowanie uczciwie działających przedsiębiorców.

To Cię zainteresuje

02 02 23

Zamrożenie cen gazu dla piekarni i cukierni. Jak skorzystać?

Rząd zapowiada zamrożenie cen gazu dla piekarni i cukierni. Rozwiązanie takie wejdzie w życie na początku kwietnia. Piekarnie…

Wirtualne biuro – łatwy sposób na zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy

Oddzielenie sfery prywatnej od zawodowej jest podstawową czynnością, na jakiej powinniśmy się skupić podczas prowadzenia firmy. Prowadząc jednoosobową…
13 01 23

Tylko u nas: Onesano. Znana spółka giełdowa zmienia formułę działalności

Onesano jest innowacyjnym producentem naturalnych suplementów diety. Innowacyjna spółka giełdowa stawia na nowe technologie, a w tym roku…
12 01 23

Shopee niespodziewanie kończy działalność w Polsce. Allegro pozbyło się poważnej konkurencji

Shopee, platforma zakupowa kojarzona z krzykliwych reklam kończy działalność. 13.01.2023 platforma znika z polskiego rynku. Shopee kończy działalność…

Dyrektywa Omnibus. Tak sprzedawcy omijają prawo

Dyrektywa Omnibus nakłada na właścicieli sklepów nowe obowiązki. Chodzi m.in. o wyeliminowanie fałszywych promocji, które wprowadzały w błąd…
dyrektywa omnibus

Grupa Żywiec podnosi kaucję za butelki. Sklepy będą chętniej przyjmować opakowania?

Grupa Żywiec zapowiedziała, że od lutego kaucja za butelki wyniesie 1 zł. To o 100 proc. więcej niż…
żywiec

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier