magazyn-firma

Krajowa Administracja Skarbowa to jednostka, o której  wiemy bardzo mało. Jakie są jej kompetencje? Kiedy inspektor KAS może odwiedzić przedsiębiorcę?

Co to jest KAS, czyli Krajowa Administracja skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa jest organem administracji skarbowej oraz celnej w Polsce. Powstała w 2016 roku, kiedy to na mocy odpowiedniej ustawy pod tym szyldem skonsolidowane zostały takie jednostki, jak administracja podatkowa (urzędy i izby skarbowe), kontrola skarbowa (urzędy kontroli skarbowej) oraz Służba Celna (czyli izby celne, urzędy celne oraz oddziały celne). Warto pamiętać również o tym, że w struktury Krajowej Administracji Skarbowej wlicza się także jednostkę, jaką jest Służba Celno-Skarbowa, która jest organem ścigania.

Jakie są kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej? Czy trzeba się jej obawiać?

Kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej są dość rozległe. Związane są głównie z dbaniem o to, by przestrzegane były obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa podatkowego. Zagłębiając się w szczegóły, możemy wyliczyć następujące zadania, z którymi mierzą się urzędnicy KAS:

 • obsługiwanie dochodów z podatków, opłat i cła,
 • prowadzenie zajęć z edukacji podatkowej i celnej,
 • kształcenie i szkolenie pracowników i funkcjonariuszy,
 • przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu,
 • obsługa systemu Intrastat i Extrastat,
 • egzekucja podatków i zabezpieczenie należności,
 • obsługa podatników i przedsiębiorców oraz wspieranie ich w prawidłowym opłacaniu podatków i cła,
 • kontrola kantorów,
 • pobieranie cła dla towarów i uregulowanie ich sytuacji,
 • wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom skarbowym i obrotowi nielegalnych towarów, ściganie przestępców skarbowych,
 • współpraca celno-skarbowa w ramach Unii Europejskiej.

Krajowa Administracja Skarbowa realizuje jeszcze wiele innych, pomniejszych zadań, chociażby takich jak prowadzenie audytu i kontroli wewnątrzurzędowej. Za nadzór nad działaniami KAS odpowiedzialni są Minister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Kiedy inspektor KAS może odwiedzić siedzibę firmy?

Krajowej Administracji Skarbowej, tak często budzącej postrach wśród przedsiębiorców nie powinniśmy się obawiać. Nie działa ona w taki sposób, że prowadzi kontrole, gdzie popadnie, szukając jakichkolwiek uchybień.

Aby w naszym przedsiębiorstwie pojawił się inspektor KAS, muszą pojawić się przesłanki wskazujące na poważne nieprawidłowości bądź zaniedbania. Kontrole Krajowej Administracji Skarbowej prowadzone są głównie wobec podmiotów, które podejrzewa się o oszustwa podatkowe na większą skalę, wyłudzanie podatków, pranie brudnych pieniędzy czy przestępstwa rażąco uszczuplające budżet państwa.

Po wkroczeniu do siedziby danego przedsiębiorstwa kontrolerzy sprawdzają prawidłowość rozliczeń w zakresie podatku PIT i VAT. Kontrola celno-skarbowa może być przeprowadzona bez wcześniejszego zawiadomienia kontrolowanego podmiotu (w celu zapobieżenia ewentualnemu mataczeniu). Inspektorzy KAS muszą jednak okazać upoważnienie do skontrolowania danego podmiotu, które zawiera informacje takie, jak:

 • wskazanie podstawy prawnej wszczynania kontroli,
 • oznaczenie organu prowadzącego czynności kontrolne,
 • datę i miejsce wystawienia stosownego upoważnienia,
 • dane osobowe osoby uprawnionej do wykonywania kontroli,
 • numer legitymacji służbowej inspektora,
 • wskazanie przedsiębiorcy objętego kontrolą,
 • określenie zakresu przedmiotowego kontroli,
 • wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli,
 • podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,
 • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

Jeśli upoważnienie nie zawiera wyżej wymienionych informacji, to taki dokument nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Jeśli przedsiębiorca dba o sprawy celno-skarbowe z należytą starannością, to nie musi  obawiać się o to, że Krajowa Administracja Skarbowa wpadnie do  firmy w celu skontrolowania jej. Jej zadaniem jest bowiem wykrywanie i ściganie przestępstw i zbrodni skarbowych mających na celu oszukanie Skarbu Państwa na spore sumy. Inspektorzy mają na co dzień o wiele ważniejsze i trudniejsze do rozwiązania sprawy na głowie, niż wyrywkowe kontrolowanie uczciwie działających przedsiębiorców.

REKLAMA
(Wideboard)

To Cię zainteresuje

30 09 22

Zatory płatnicze: Małe firmy wreszcie lepiej chronione?

Zatory płatnicze to zmora wielu firm. Sejm przyjął właśnie nowelizację ustawy antyzatorowej, której efektem ma być m.in. wzmocnienie…
zatory płatnicze
30 09 22

Koniec Getin Banku. Co z pieniędzmi? Co z akcjami?

To koniec Getin Banku. Getin Noble Bank został objęty przymusową restrukturyzacją. O swoje pieniądze nie muszą martwić się…
Koniec Getin Banku

Nasza narodowa duma na skraju bankructwa. Piekarnie w głębokim kryzysie

Polacy od zawsze szczycili się pysznym i zdrowym pieczywem bez ulepszaczy. Jakość jednak ma swoją cenę, a ta…
piekarnia
29 09 22

PILNE! Zamrożenie cen prądu przyjęte przez Sejm. Kto skorzysta? Na jakich warunkach? [NOWE FAKTY]

Słowo „zamrożenie” nie brzmi najlepiej tuż przed zimą, i to w środku kryzysu energetycznego. Niemniej, „zamrożenie cen prądu”…
Zamrożenie cen prądu
29 09 22

Gigantyczna kara dla przedsiębiorcy. Chciał pomóc – musi zapłacić MILION złotych!

1.128.604 złote kary powinien decyzją urzędnika zapłacić właściciel małej firmy rodzinnej z Suwałk (Podlaskie). A wszystko zaczęło się…
kara dla przedsiębiorcy

Funty z wizerunkiem królowej będą wycofane? Bank Anglii podjął decyzję!

Jeszcze w tym roku Wielka Brytania pozna nowy wzór banknotów z wizerunkiem króla Karola III. Ich wejście do…
funty będą wycofane
REKLAMA
(Wideboard)

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier