Skutecznym sposobem na odzyskanie długu może być zajęcie samochodu firmowego dłużnika. Jak zająć auto dłużnika przedsiębiorcy?

Zajęcie samochodu dłużnika może być dobrym sposobem na odzyskanie należności. Samo zajęcie to jednak dopiero początek drogi. Pieniądze uzyskamy dopiero dzięki licytacji samochodu. Prawo do zajęcia i licytacji nie tylko samochodu ale i innych rzeczy ruchomych, daje kodeks postępowania cywilnego. Warto wiedzieć, że zająć rzeczy może wyłącznie komornik. My nie możemy tego zrobić?

Co może zająć komornik?

Komornik ma prawo przeprowadzić licytację majątku dłużnika. Żeby jednak do niej doszło, najpierw zajmuje określone ruchomości, których właścicielem jest dłużnik. I nie ma tu znaczenia, czy samochód należy do dłużnika – osoby prywatnej, czy przedsiębiorcy. Podczas zajęcia ruchomości, komornik określa wartość rzeczy. Zarówno dłużnik, jak i wierzyciel mogą nie zgodzić się z wyceną. Wtedy wartość rzeczy (w tym przypadku auta) określa specjalista.

Czy komornik może zabrać pojazd, z którego korzysta ktoś inny?

Komornik zajmuje przedmioty, czyli również samochody, których właścicielem jest dłużnik. Jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą, a samochód jest wykorzystywany w firmie i jeździ nim pracownik, to auto będzie zajęte i zlicytowane jeśli jest własnością przedsiębiorcy. Gdy samochód jest w leasingu, a przedsiębiorcy tylko z niego korzysta, to nie może on być zajęty przez komornika.

Licytacja auta przez komornika

Nie jest tak, że zajęcie samochodu przez komornika oznacza od razu wystawienie go na sprzedaż. Prawo wskazuje, że musi minąć 14 dni od momentu, w którym samochód został zajęty, do chwili licytacji. Komornik musi poinformować dłużnika o tym kiedy i gdzie licytacja się odbędzie najpóźniej na trzy dni przed licytacją.

Czy dłużnik może odkupić zajęty samochód?

Licytacja przeznaczona jest dla każdego kto dokona wpłaty rękojmi w wysokości 1/10 oszacowanej wartości auta. Chętni otrzymują wpłatę z powrotem jeśli nie wygrali licytacji. Cena wywoławcza to ¾ szacunkowej wartości pojazdu. Przy drugiej licytacji będzie to połowa wartości szacunkowej pojazdu. Licytację wygrywa ten, kto zaoferuje największą kwotę.

Co dzieje się ze zlicytowanym autem?

Samochód, który został kupiony na licytacji musi być opłacony od razu. Jeśli pojazd kosztuje więcej niż 500 zł, to trzeba od razu zapłacić 1/5 ceny. Pozostałą kwotę będzie trzeba zapłacić następnego dnia.