Łatwiejsza i w dużej mierze elektroniczna ścieżka przyjmowania pracowników z zagranicy – ministerstwo rozwoju chce, by zatrudnianie obcokrajowców odbywało się na innych zasadach niż dotąd. Jakie zmiany planuje rząd? 

Zatrudnianie obcokrajowców – nowe prawo

Reforma procedury zatrudniania obcokrajowców ma wynikać ze zmian, jakie resort rozwoju odpowiedzialny za rynek pracy planuje w obszarze dwóch aktów prawnych. Chodzi o ustawę o wspieraniu zatrudnienia oraz ustawę o zatrudnieniu cudzoziemców.

Zarys zmian, jakie czekają pracodawców otwartych na gości z zagranicy, przedstawiła w Gdyni wiceminister pracy i polityki społecznej Iwona Michałek podczas rozmów z przedstawicielami pomorskich urzędów pracy.

Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców?

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło właśnie listę zmian, jakie mają zreformować procedury dotyczące zatrudniania cudzoziemców w firmach na terenie Polski.

Po pierwsze planowane jest usprawnienie i uspójnienie systemu instytucjonalnego, który jest odpowiedzialny za dopuszczenie osób z zagranicy do krajowego rynku pracy. Można się domyślać, że pod tym hasłem resort zauważa różnice, jakie występują w tym zakresie między województwami, i chce je zniwelować.

Po drugie, zmiany w przepisach mają doprowadzić do sytuacji, w której polscy pracodawcy będą mogli łatwiej zatrudniać obcokrajowców na czas dłuższy oraz w nieprzerwany sposób.

Pracownik z Afryki. Czy będzie łatwiej go zatrudnić?

Wiadomo, że od kilku lat, na pracę w Polsce mogą liczyć w dużej mierze obywatele naszych wschodnich sąsiadów. Stąd dość łatwo polskich zakładach spotkać pracowników z paszportem ukraińskim, czy białoruskim. Czy istnieje szansa otwarcia się na inne rynki? Tutaj nie ma, póki co, jednoznacznej odpowiedzi ze strony resortu. Jest jednak pewien sygnał do zmian. W oficjalnym komunikacie, wśród propozycji znajdujemy punt mówiący o „utrzymaniu preferencji geograficznych w dostępie do rynku pracy oraz rozważenie poszerzenia stosowania preferencji w stosunku do państw innych niż obecnie”.

Ukraińcy najliczniejsi na polskim rynku pracy

Według majowego raportu ZUS, Ukraińcy stanowią aż ¾  ubezpieczonych obcokrajowców pracujących w Polsce. Na koniec kwietnia było ich 585 tys. Tylko w kwietniu 2021 roku zarejestrowano 10,3 tys. pracowników znad rzeki Dniepr. Według różnych szacunków obecnie w Polsce pracuje ponad 800 tys. zarejestrowanych w ZUS obcokrajowców.

Szybka procedura pozwolenia na pracę w Polsce

Ministerstwo zapowiada także, wprowadzenie efektywniejszych procedur dopuszczania osób z zagranicy po polskiego rynku pracy. Ma to się objawić m.in. poprzez skrócenie okresu postępowań w tym zakresie. Dodatkowo planowane jest uruchomienie całkowicie elektronicznej ścieżki kontaktu między pracodawcą a urzędem, co pozwoli na oszczędność czasu oraz kosztów dojazdu pracodawcy lub jego przedstawiciela na spotkanie z urzędnikiem.

Obcokrajowcy podczas prac sezonowych

Coraz częstszą praktyką jest zatrudnianie pracowników sezonowych np. z Ukrainy czy Białorusi w polskich gospodarstwach rolnych. Niebawem według zapowiedzi resortu rozwoju, mają zostać wprowadzone uproszczenia dla tych rolników, którzy na określony sezon będą chcieli zatrudnić cudzoziemców.

Zatrudnianie cudzoziemców – nadużycia

Równolegle z wprowadzanymi zmianami ministerstwo rolnictwa chce skutecznie walczyć z nadużyciami oraz zmniejszać ryzyko zaniżania standardów obowiązujących na rynku pracy w naszym kraju – czytamy w informacji resortu rozwoju.