Nazwa nie brzmi zbyt zachęcająco. A szkoda, bo dotyczy bardzo przydatnego rozwiązania. Ulga na złe długi to ratunek dla przedsiębiorców, którzy utracili płynności finansową z powodu niewypłacalności kontrahenta. Przeczytaj kiedy i jak ją wykorzystać.

Dla kogo ulga na złe długi

Szczegóły zwolnienia zapisano w artykule 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanego podatkiem VAT. Oznacza to, że skorzystać z ulgi mogą skorzystać tylko czynni podatnicy VAT. O ile dłużnik także korzysta z tej formy opodatkowania i także jest czynnym płatnikiem. Przepisy wykluczają możliwość zrobienia korekty podatkowej, gdy dłużnik jest w trakcie: postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo likwidacji.

CZYTAJ TAKŻE: Biała lista podatników VAT – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Jak działa ulga na złe długi

Jeżeli nabywca oferowanego przez ciebie produktu lub usługi nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku opłacenia faktury, możesz dokonać korekty podatku. Wskazany wyżej przepis stanowi, że „Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona”. Przeanalizujmy jak to wygląda w praktyce.

CZYTAJ TAKŻE: Czy zawieszenie działalności gospodarczej się opłaca?

Po pierwsze kontrahent nie opłacił wystawionej przez ciebie faktury w terminie. Nieściągalność kwoty należy uprawdopodobnić. Uprawdopodobnienie następuje z upływem 90 dni od terminu zapłaty. Jeśli przez 3 miesiące nie otrzymałeś wpłaty, kwalifikujesz się do skorzystania z ulgi na złe długi.

Ale ustawa wprowadza ograniczenie czasowe do skorzystania z tego uprawnienia. Z ulgi na złe długi można skorzystać tylko w ciągu 2 lat od końca roku w którym została wystawiona.

CZYTAJ TAKŻE: Co to są raje podatkowe?

Jak skorzystać z ulgi na złe długi

Jeżeli wszystkie terminy są w porządku możesz dokonać korekty podatku. Pamiętaj, że korekta będzie dotyczyła okresu, gdy nieściągalność była już uprawdopodobniona. Możesz ją wystawić tylko, gdy do chwili złożenia deklaracji dłużnik nie zapłacił. Gdyby tak się stało, szansa na wykorzystanie ulgi na złe długi przepadnie.