Jeśli przedsiębiorca osiąga niewielkie przychody, to ma prawo płacić tzw. mały ZUS. To specjalna ulga, która pozwala na uiszczanie mniejszego zobowiązania z tytułu składek do ZUS

Co to jest mały ZUS?

Maly ZUS to specjalna ulga. Mogą z niej skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy notują niskie przychody. Składki ZUS w ramach ulgi tzw. małego ZUSu, liczy się w zależności od dochodu, który osiągnął przedsiębiorca.

Jak długo można korzystać z małego ZUSU?

Przedsiębiorca ma prawo korzystać z małego ZUSu maksymalnie przez 36 miesięcy, w interwale 5 lat prowadzenia firmy.

CZYTAJ TAKŻE: Składki ZUS obowiązkowe nawet przy zawieszonej działalności

Warunki małego ZUSU

Żeby móc skorzystać z małego ZUSU przedsiębiorca musi spełnić łącznie każdy z warunków:

  • w poprzednim roku prowadzić działalność przynajmniej przez 60 dni
  • przychód nie może być wyższy niż 120 tys. złotych
  • nie korzysta z preferencji w opłacaniu składek (chodzi o naliczenie składek od 30% minimalnego wynagrodzenia)
  • nie łączy zwolnienia z VAT z rozliczaniem się w formie karty podatkowej
  • nie pracuje jako samozatrudniony dla byłego lub obecnego pracodawcy.
  • nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innej działalności

Co trzeba zrobić żeby skorzystać z ulgi mały zus?

Jeśli przedsiębiorca do końca grudnia 2020 roku opłacał tzw. duży ZUS i chce skorzystać z małego ZUSU, musi wyrejestrować się z ZUS deklaracją ZUS ZWUA w okienku przyczyny wyrejestrowania wpisując 600. Potem trzeba zarejestrować się po raz kolejny formularzem ZUS ZUA/ZZA. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł ubezpieczeń 05 90 lub 05 92. Zmiany można dokonać do końca stycznia danego roku kalendarzowego lub w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany

CZYTAJ TAKŻE: Składki ZUS 2021. Ile wynosi ZUS? Tabela składek ZUS

Jak liczy się podstawę składek małego ZUSU

Żeby obliczyć podstawę składek, musimy znać dochód, który osiągnięto w poprzednim roku. Co ważne, trzeba zastosować dochód, a nie przychód.

Podstawę składek przy uldze mały ZUS trzeba ustalić w oparciu o wzór zawarty w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 18 ust. 4):

I tak roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej mnożymy razy 30 i dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziliśmy działalność w poprzednim roku. Wynik mnożymy przez 0,5. I wtedy wychodzi nam podstawa do obliczenia składki małego ZUSu.

CZYTAJ TAKŻE: JAK DZIAŁA ZUS?

Warto wiedzieć, ze podstawa dla małego ZUSu nie może być niższa niż 840 zł (czyli 30% minimalneo wynagrodzenia) i wyższa niż 3155,40 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)