Rządowy pakiet osłonowy to część Tarczy 6.0. Ma on uchronić przedsiębiorców z najbardziej poszkodowanych lockdownem branż przed utratą płynności finansowej. Na pomoc o wartości 5,1 mld zł będą składać się między innymi: zwolnienia z opłat, postojowe i dotacje.

Jak zapowiada rząd, nowe przepisy na mocy rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 zaczną obowiązywać już 1 lutego. Wtedy też rozpocznie się proces zbierania wniosków. Pakiet osłonowy będzie ograniczony do wybranej grupy przedsiębiorców (grupa PKD została poszerzona względem pierwotnej wersji). Dodatkowo konieczne będzie spełnienie wskazanych w przepisach warunków. Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie wystarczy.

CZYTAJ TAKŻE: Małe i średnie firmy bez płynności finansowej. Winny koronawirus

Pakiet osłonowy: Jakie formy wsparcia

Dla przedsiębiorców przygotowano cztery rodzaje pomocy. Trzy z nich ma formę pieniężną. Zainteresowani otrzymają: wsparcie finansowe na wynagrodzenia dla pracowników, świadczenie postojowe, 5 tys. zł na pokrycie bieżących opłat. Ponadto będzie można ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza Finansowa PFR 2.0 nie dla zbuntowanych przedsiębiorców?

Warunki otrzymania pomocy

Wypłatę na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników otrzyma każdy, kto do 31 marca 2021 r. złoży przedmiotowy wniosek. I wykaże, że w co najmniej w jednym z trzech poprzednich miesięcy, przychód z działalności był niższy o co najmniej 40 proc. względem przychodu osiągniętego w okresie porównawczym. Trzeba będzie również uzasadnić, że spadek ma związek z pandemią COVID-19. Wnioskujący otrzyma dopłatę na okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Środki trafią na konto w oparciu o umowę o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy.

CZYTAJ TAKŻE: Sequel rządowej pomocy. Tarcza 6.0 – czy pomoże mojej firmie? – RAPORT MAGAZYNU FIRMA

Aby otrzymać tzw. postojowe także niezbędnym będzie przedstawienie wyliczeń. Spadek przychodu z działalności uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi wynosić co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.

Mikro i mali przedsiębiorcy mogą liczyć na 5 tys. zł z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących opłat. Warunkiem jest co najmniej 40 procentowy spadek przychodów w miesiącu przed złożeniem wniosku. Ważny jest także uwzględnienienie okresu porównawczego. Wsparcie jest jednorazowe.

Możliwość zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenie, FP, FS, FGŚP, FEP przyznano przedsiębiorcom, którzy zgłosili się jako płatnicy składek przed 1.11.2020 r. Z zastrzeżeniem, że uzyskany przez nich przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku był niższy o co najmniej 40 procent. Dane będą porównywane z tożsamym okresem. Zwolnienie będzie obejmowało okresy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. albo od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.