Powszechne jest przekonanie, że należy windykować długi tylko do pięciu lat, a starsze jest dużo trudniej odzyskać. Niewątpliwie odzyskanie starszego zobowiązania jest sprawą nieco trudniejszą, co nie znaczy jednak, że niemożliwą. Ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat, a więc 5 jest bardzo blisko przedawnienia.

Windykacja. Kiedy dług się przedawnia?

Windykacja długu może być jedyną możliwością odzyskania zobowiązania. Przedawnienie długu nie sprawia, że przestaje on istnieć ani też, że roszczenie zostaje z mocy prawa umorzone. Skutkiem przedawnienia jest wyłącznie to, że dłużnik może się uchylić od przymusowej zapłaty. Można więc nadal dochodzić roszczenia przedawnionego, nawet jeżeli szanse na jego odzyskanie nie są tak duże.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: >>> Czy faktycznie spółka z o.o. chroni przed odpowiedzialnością za długi?

Windykacja przedawnionego długu

W przypadku windykowania mocno przedawnionej należności należy się nastawić na utrudnienia. Przede wszystkim inni wierzyciele (a jest spora szansa, że dłużnik ma ich więcej) mogą być sprawniejsi w odzyskiwaniu należności i środków nie starczyć może dla wszystkich. Innym potencjalnym problemem jest fakt, że dłużnik może ogłosić upadłość. Windykacja od niewypłacalnych firm z natury jest bardziej skomplikowana. Dodatkowe problemy wynikają z dokumentacji roszczenia, które po takim czasie może być trudniej znaleźć. Jeżeli dana sprawa trafi również do sądu, trudniej jest również powołać świadków, którzy mogą mniej pamiętać. Dodatkowo mocno przeterminowane zadłużenie nie jest łatwo sprzedać. Dlatego dla bezpieczeństwa swojego i swojej firmy windykację długów należy rozpocząć jak najszybciej.

W jakich sytuacjach warto dochodzić starszego długu?

Czy zbyt długa zwłoka oznacza, że już nic nie da się zrobić? Czasami faktycznie może tak być, ale na szczęście nie jest tak za każdym razem. Walkę warto rozpocząć wówczas, kiedy jako wierzyciel dysponuje się pełną dokumentacją długu, co jest niezbędne do sądowego wystąpienia, dłużnik nie kwestionuje istnienia długu, wierzyciel może powołać świadków zeznających na jego korzyść, a kwota długu jest dość wysoka.

CZYTAJ TEŻ: >>> Kiedy zacząć windykację?

Kiedy dochodzić starego długu?

Dochodzić starego długu nie warto, kiedy wierzyciel nie posiada odpowiedniej dokumentacji stanowiącej dowód w batalii sądowej, dłużnik kwestionuje swoje zobowiązanie albo podnosi zarzut przedawnienia, brakuje świadków, a kwota długu jest niższa niż potencjalny koszt windykacji.

Działania windykacyjne, na początku polubowne, warto rozpocząć już następnego dnia po upłynięciu terminu płatności. Rozpocząć można od telefonu do dłużnika z przypomnieniem o płatności. Windykować długi obecnie można także online, korzystając z systemu monitorowania płatności.

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy windykacja długów po pięciu latach będzie nadal skuteczna. Wszystko zależy od okoliczności dotyczących konkretnej sprawy. Trzeba do tego pamiętać, że istnieje wiele roszczeń, których termin przedawnienia jest zdecydowanie krótszy niż sześć lat. Obecnie windykacja jest dużo prostsza, skorzystać można również z usług wyspecjalizowanej w tym zakresie firmy. Z tego powodu nie należy odkładać odzyskania swojego długu na później. W końcu są to pieniądze, które pozwalają na zachowanie płynności finansowej, dlatego są bardzo ważne. Warto przy tym pamiętać, że roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się już po trzech latach.